เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ (29 ม.ค.) พบ 29 จังหวัดเกินค่ามาตรฐาน

ฝุ่นละออง
ภาพ :ศูนย์ภาพเครือมติชน

ภาพรวมปริมาณฝุ่น PM 2.5 พบ 29 จังหวัดเกินค่ามาตรฐาน

วันที่ 29 มกราคม 2567 รายงานข่าวจากศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ระบุว่า รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 07.00 น. สรุปดังนี้

ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.ปทุมธานี จ.กรุงเทพฯ จ.นนทบุรี จ.นครปฐม จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ จ.ลำปาง จ.ลำพูน จ.ตาก จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จ.ชัยนาท จ.สิงห์บุรี จ.ลพบุรี จ.สระบุรี จ.อ่างทอง จ.สุพรรณบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.กาญจนบุรี จ.ราชบุรี จ.สมุทรสงคราม จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ปราจีนบุรี จ.สระแก้ว จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี จ.ระยอง และ จ.ตราด

ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 5 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 17.5-44.5 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 8.9-31.9 มคก./ลบ.ม.

ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 38.0-71.1 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 29.5-59.2 มคก./ลบ.ม.

ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 10.8-24.6 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 35.3-71.4 มคก./ลบ.ม.

คำแนะนำทางสุขภาพประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ AirBKK

ส่วนผลการคาดการสถานการณ์ฝุ่นละออง 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 30 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2567

พื้นที่ กทม.และปริมณฑล มีแนวโน้มลดลงระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2567

พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ มีแนวโน้มลดลงระหว่างวันที่ 31 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2567

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2567

ภาคตะวันออก มีแนวโน้มลดลงระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2567

และภาคใต้ดีอย่างต่อเนื่อง