ราคาน้ำมันวันนี้ (6 ก.พ. 67) เช็กราคาดีเซล-แก๊สโซฮอล์ล่าสุด

น้ำมัน ราคาน้ำมัน น้ำมันดีเซล น้ำมันหมด

ราคาน้ำมันวันนี้ (6 ก.พ. 67) ตามข้อมูลจากบางจาก แก๊สโซฮอล์ 95 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 37.55 บาท ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 35.78 บาท

สำหรับราคาดีเซลวันนี้ ดีเซลพื้นฐาน B7 จำหน่ายอยู่ที่ลิตรละ 29.94 บาท ขณะที่ดีเซลพรีเมี่ยม (Hi Premium Diesel S B7) จำหน่ายที่ราคา 43.64 บาท

สรุปราคาน้ำมันวันนี้

ดีเซล

  • ไฮพรีเมียมดีเซล S B7 ราคาลิตรละ 43.64 บาท
  • ไฮดีเซล S B7 ราคาลิตรละ 29.94 บาท
  • ไฮดีเซล S ราคาลิตรละ 29.94 บาท
  • ไฮดีเซล B20 S ราคาลิตรละ 29.94 บาท

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

  • แก๊สโซฮอล์ E85 S EVO ราคาลิตรละ 35.59 บาท
  • แก๊สโซฮอล์ E20 S EVO ราคาลิตรละ 35.44 บาท
  • แก๊สโซฮอล์ 91 S EVO ราคาลิตรละ 35.78 บาท
  • แก๊สโซฮอล์ 95 S EVO ราคาลิตรละ 37.55 บาท

หมายเหตุ : ราคาอ้างอิงจาก บมจ.บางจากฯ ควรตรวจสอบราคา ณ สถานีเติมน้ำมันอีกครั้ง ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม. ราคาพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.