ยกเลิกจุดเชื่อมต่อรถเมล์ ที่หมอชิต 2 ตั้งแต่ 1 มี.ค. 67 ย้ายไปขึ้นจุดไหน

ปิดจุดเชื่อมต่อ หมอชิต 2

ขสมก.ยกเลิกจุดเชื่อมต่อรถ ขสมก.-บขส. ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป เนื่องจากปิดพื้นที่หมอชิต 2 ขาเข้าเป็นการถาวร ย้ายจุดขึ้นรถไปที่อู่หมอชิต 2 แทน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) นำรถโดยสารของ ขสมก.ที่วิ่งผ่านสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 จำนวน 12 เส้นทาง

เข้ามาจอดรับ-ส่งประชาชนบริเวณชานชาลาขาเข้าหมอชิต 2 ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2566 เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถโดยสารของ ขสมก. กับบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ได้อย่างต่อเนื่อง

แต่เนื่องจาก บขส.จะปิดพื้นที่บริเวณหมอชิต 2 ขาเข้าทั้งหมดเป็นการถาวร โดยให้รถโดยสารประจำทางที่วิ่งในเส้นทางหมวด 2 (กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด) ใช้พื้นที่ขาออก เพื่อจอดส่งผู้ใช้บริการบริเวณชานชาลาที่ 1 (ชานชาลาติดกับอาคารสถานี) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

ขสมก.จึงต้องยกเลิกการนำรถโดยสารเข้าไปรับ-ส่งประชาชน ณ จุดเชื่อมต่อรถโดยสาร ขสมก.-บขส. บริเวณชานชาลาขาเข้าหมอชิต 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

ประชาชนสามารถเดินจากหมอชิต 2 บริเวณชานชาลาที่ 1 มายังอู่หมอชิต 2 ระยะทางประมาณ 400 เมตร เพื่อใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ซึ่ง ขสมก.ได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์บอกเส้นทางติดตั้งบริเวณทางเดินเชื่อมต่อระหว่างสถานีหมอชิต 2 กับอู่หมอชิต 2 เป็นระยะ

พร้อมทั้งได้ปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณทางเดินดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งเด็ก คนชรา และคนพิการ สามารถเดินทางมาใช้บริการรถโดยสารของ ขสมก.ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย