รถไฟเปิดจองตั๋วแบบ Waiting List ขึ้นบัญชีสำรองในขบวนรถที่เต็มแล้วได้

รฟท.เปิดจองตั๋วแบบ Waiting List ขึ้นบัญชีสำรองในขบวนรถที่เต็มแล้ว

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดฟังก์ชั่นใหม่บริการจองตั๋วแบบ “Waiting List” ขึ้นบัญชีสำรองในขบวนรถที่เต็ม เพื่อเพิ่มทางเลือกแก่ผู้โดยสารในการเดินทาง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า ตามนโยบายของนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้การรถไฟฯเดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าได้สูงสุด 90 วัน ซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ใช้บริการ ล่าสุด การรถไฟฯได้พัฒนาฟังก์ชั่น

การจองตั๋วโดยสารใหม่แบบ “Waiting List” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในการเดินทาง ให้สามารถเลือกขึ้นบัญชีสำรองในขบวนรถที่มีที่นั่งเต็มแล้ว ซึ่งหลังจากนั้นหากมีผู้โดยสารยกเลิกหรือคืนตั๋วในขบวนดังกล่าว ระบบจะแจ้งเตือนให้คิวสำรองที่ Waiting List มีสิทธิใช้บริการทดแทนทันที เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้โดยสารที่มีความจำเป็นต้องเดินทางในช่วงขบวนดังกล่าว ให้มีโอกาสเดินทางได้อย่างทันท่วงที โดยเริ่มเปิดให้บริการจองตั๋วแบบ Waiting List ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำหรับการใช้บริการจองตั๋วแบบ Waiting List สามารถเลือกจองได้เฉพาะขบวนรถที่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า ได้แก่ ขบวนรถด่วนพิเศษ ขบวนรถด่วน ขบวนรถเร็ว ขบวนรถนำเที่ยว ซึ่งสามารถเลือกสำรองที่นั่งได้ทุกช่องทาง ทั้งผ่านระบบการจองตั๋วออนไลน์ D-Ticket และสถานีรถไฟทั่วประเทศ

Advertisment

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ

1. ผู้ใช้บริการต้องเป็นสมาชิกที่ได้รับการยืนยันตัวตนจากระบบ D-Ticket

2. กรณีผู้ใช้บริการสำรองตั๋วโดยสารในระบบ D-Ticket ผ่านอินเทอร์เน็ต (I-Ticket) หรือแอปพลิเคชั่น บนโทรศัพท์มือถือ (M-Ticket) แล้วพบว่าที่นั่งเต็ม ระบบจะแสดงฟังก์ชั่น “Waiting List” หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะขึ้นบัญชีสำรองตั๋วโดยสาร ให้กดไปที่ฟังก์ชั่น “Waiting List” เพื่อขึ้นบัญชีสำรองตั๋วที่นั่ง ตามลำดับ

3. กรณีผู้ใช้บริการสำรองตั๋วโดยสารที่สถานีทุกแห่งทั่วประเทศ สามารถแจ้งความประสงค์ในการขึ้นบัญชีสำรองตั๋วโดยสารกรณีที่นั่งเต็มกับเจ้าหน้าที่ขายตั๋ว พร้อมแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับระบบ D-Ticket เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการขึ้นบัญชีสำรองตั๋วโดยสารให้แก่ผู้ใช้บริการ

4. หากมีการยกเลิกหรือคืนตั๋วโดยสารเข้ามาในระบบ ทำให้มีที่นั่งว่าง ระบบจะส่งข้อความพร้อมรหัสการจองตั๋วไปที่อีเมล์ (e-Mail) ของผู้โดยสารตามลำดับ Waiting List ในขบวนรถ วันที่เดินทาง และประเภทตู้ของขบวนรถตามความต้องการของผู้โดยสาร ซึ่งสามารถดำเนินการออกตั๋วและชำระเงินผ่านช่องทาง I-Ticket และ M-Ticket หรือผ่านช่องจำหน่ายตั๋วที่สถานีทุกแห่งทั่วประเทศ ภายใน 3 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ระบบได้ส่งอีเมล์ (e-Mail) แจ้ง

Advertisment

นายเอกรัชกล่าวว่า การรถไฟฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเปิดใช้บริการฟังก์ชั่น “Waiting List” จะสามารถรองรับความต้องการของผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ โดยสามารถจองและสำรองตั๋วโดยสารได้จากช่องทางจำหน่ายตั๋วผ่าน Mobile Application : SRT D-Ticket (Android), (iOS) หรือช่องทาง Website D-Ticket : https://www.dticket.railway.co.th หรือช่องทางจำหน่ายตั๋วผ่านสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจสอบสถานะ ตำแหน่ง และเวลาโดยประมาณ ในการถึงจุดหมายปลายทางได้จากระบบ TTS (Train Tracking System) : https://ttsview.railway.co.th ผู้สนใจเดินทางสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย