เปิด 10 อันดับมหาวิทยาลัยรัฐ ที่โดดเด่นด้านฟิสิกส์ และดาราศาสตร์

นักศึกษา

10 อันดับมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้านด้านฟิสิกส์ และดาราศาสตร์ 2567 จัดอันดับโดย SCImago Institutions Rankings (SIR) 2024

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ scimagoir จัดอันดับ 20 มหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้านฟิสิกส์ และดาราศาสตร์ (Physics and Astronomy) โดยเว็บไซต์ดังกล่าวได้มีการจัดอันดับสถาบันวิจัยในระดับนานาชาติ ซึ่งดำเนินการจัดอันดับองค์กรที่มีผลงานวิจัยทั่วโลก 7,533 แห่งทั่วโลก

ซึ่งการจัดอันดับแบ่งได้ 5 ภาคส่วน ภาครัฐ, สาธารณสุข, การศึกษา, เอกชน, สถาบันวิจัย เป็นต้น โดยเป็นการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยรวมทั้งสถาบันวิจัย ในแง่ความสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทุกประเภทของสถาบัน หรือ มหาวิทยาลัยบนฐานข้อมูล

10 อันดับมหาวิทยาลัยรัฐ โดดเด่นด้านฟิสิกส์ และดาราศาสตร์

1.มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหลัก จังหวัดขอนแก่น

2.มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตหลัก จังหวัดนครปฐม

Advertisment

3.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตหลัก จังหวัดกุรงเทพมหานคร

4.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาเขตหลัก จังหวัดเชียงใหม่

5.มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตหลัก จังหวัดชลบุรี

6.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตหลัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Advertisment

7.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหลัก จังหวัดสงขลา

8.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิทยาเขตหลัก จังหวัดนครราชสีมา

9.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตหลัก จังหวัดอุบลราชธานี

10.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตหลัก จังหวัดปทุมธานี