สธ.แถลงพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก1ราย ติดจากเพื่อนร่วมงานที่เป็นพนักงานขับรถให้นักท่องเที่ยว

วันที่ 2 มีนาคม 2563 นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข  แถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19

นพ.สุขุมกล่าวว่า วันนี้มีรายงานว่าพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 1 ราย เป็นหญิงชาวไทย อายุ 22 ปี ซึ่งเป็นผู้ที่ทำงานร่วมกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 37 ที่มีอาชีพเป็นพนักงานขับรถให้นักท่องเที่ยวโดยผู้ป่วยรายล่าสุดนั้น เป็นผู้ที่อยู่ในความเสี่ยงอยู่แล้ว และทาง สธ.ได้ติดตามดูแลอยู่

อย่างไรก็ตาม มีข่าวดีคือ ในวันนี้มีผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาหายเพิ่มอีก 1 ราย คือ หญิงชาวไทยอายุ 43 ปี ที่ได้รักษาอาการที่โรงพยาบาล (รพ.) ราชวิถี โดยแรกรับเป็นการติดเชื้อมาจากประเทศญี่ปุ่น

จนถึงขณะนี้ สรุปยอดผู้ป่วยที่อยู่ในการรักษาที่โรงพยาบาล จำนวน 11 ราย รักษาหาย 32 ราย มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมทั้งสิ้น 43 ราย

สำหรับสถานการณ์ล่าสุดในปัจจุบัน ประเทศไทยยังอยู่ในระยะที่ 2 ยังไม่ใช่การระบาดมากมาย ซึ่งทางกระทรวงฯก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์อยู่แล้ว

ส่วนสถานการณ์เรื่องการขาดแคลนหน้ากากอนามัยยังมีอยู่ แต่กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้เป็นผู้ผลิต แต่ถ้าประชาชนไม่วิตกกันจนเกินไปก็น่าจะเพียงพอ อย่างไรก็ตามการแจกหน้ากากอยากจะให้คนที่มีความจำเป็น เช่น ผู้ป่วย หรือบุคคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ก่อน ส่วนเรื่องการโก่งราคาขาย อยากให้กระทรวงพาณิชย์เข้าไปช่วยดูแล

นอกจากนี้ กรมควบคุมโรค ได้เพิ่มประเทศที่แนะนำให้คนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางอีก 2 ประเทศ คือ ฝรั่งเศสและเยอรมนี รวมเป็น 8 ประเทศ จากเดิมมีจีน (รวมมาเก๊า ฮ่องกง ไต้หวัน) ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ อิหร่าน และอิตาลี

ทั้งนี้เพื่อให้การเฝ้าระวังคัดกรองการติดเชื้อในชุมชนมีความครอบคลุมมากขึ้น กระทรวงสาธารณสุขได้ปรับนิยามผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสอบสวนโรค โดยขยายเกณฑ์การเฝ้าระวังในการป่วยเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ของผู้มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจจำนวน 5 คนขึ้นไป โดยพบผู้ป่วยในสถานที่แห่งเดียวกัน ในช่วงสัปดาห์เดียวกัน เป็นการยกระดับความไวในการตรวจจับการติดเชื้อในชุมชน ในส่วนการเฝ้าระวังในสถานพยาบาล หากพบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ รักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้น, หาสาเหตุไม่ได้, มีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิตโดยหาสาเหตุไม่ได้ จะทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในส่วนของผู้ป่วยรายที่เสียชีวิตไปวานนี้(1มี.ค.) ขณะนี้ผู้รับผิดชอบทั้งหมดได้มีการรวบรวมประมวลข้อมูล เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการด้านวิชาการตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 จำนวน 8 คน แต่งตั้งโดยรมว.สาธารณสุข เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2562 ซึ่งล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งสิ้น ได้แก่ 1.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ สมหวัง ด่านชัยวิจิตร เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ  2.ศาสตราจารย์วุฒิคุณ ดร.นายแพทย์ พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 3.รองศาสตราจารย์นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุนนท์ 4.รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประตาป สิงหศิวานนท์ 5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ กำธร มาลาธรรม 6.นายแพทย์ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 7.นายแพทย์สมชาย พีระปกรณ์ และ 8.แพทย์หญิงวลัยรัตน์ ไชยฟู ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีหน้าที่และอำนาจในการให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ในการประกาศพื้นที่เขตติดโรค และให้คำแนะนำแก่อธิบดีกรมควบคุมโรค ในการประกาศโรคระบาด ให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีว่าการ สธ.หรืออธิบดีกรมควบคุมโรค ในการประกาศยกเลิก เมื่อสภาวการณ์ของโรคสงบลงหรือมีเหตุอันควร และปฏิบัติการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สรุปสถานการณ์

  • ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรักษาในโรงพยาบาล 11 ราย กลับบ้านแล้ว 31 ราย เสียชีวิต 1 ราย รวมสะสม 43 ราย
  • ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคต้องเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม – 1 มีนาคม 2563 มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนต้องเฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 3,252 ราย คัดกรองจากทุกด่าน 95 ราย มารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอง 3,157 ราย อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วและอยู่ระหว่างติดตามอาการ 1,872 ราย ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ยังคงรักษาในโรงพยาบาล 1,380 ราย
  • สถานการณ์ทั่วโลกใน 66 ประเทศ ข้อมูลตั้งแต่ 5 มกราคม – 2 มีนาคม 2563 (07.00 น.) พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อจำนวน 88,282 ราย เสียชีวิต 3,000 ราย ส่วนประเทศจีนพบผู้ป่วย 79,828 ราย เสียชีวิต 2,870 ราย