เช็กที่นี่!! 14 จังหวัดประกาศล็อกดาวน์ ห้ามเข้า-ออกแล้ว

แฟ้มภาพ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในประเทศไทย ล่าสุดวันนี้(9 เมษายน 2563 )พบว่ายังมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอีก54 ราย รวมผู้ป่วยสะสมจำนวน 2,423 ราย เสียชีวิตใหม่เพิ่มอีก 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 302 ราย นั้น ส่งผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องยกระดับความเข้มงวดในการคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้าหรือผ่านพื้นที่มากขึ้น

ล่าสุดวันที่ 9 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เบื้องต้นในขณะนี้มี14 จังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออกประกาศล็อกดาวน์ห้ามคนเข้าออก เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การขนส่งสินค้าจำเป็น สินค้าอุปโภคบริโภค ฯลฯ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นกรณีไป และผู้ที่ได้รับการยกเว้นจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด

โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563สำหรับ 14 จังหวัดที่มีการประกาศ ล็อกดาวน์ ดังนี้

1.เชียงราย ระหว่าง 9-30 เมษายน 2563
2.ตาก ระหว่าง 2-16 เมษายน 2563
3.น่าน ระหว่าง 5-30 เมษายน 2563
4.แพร่ ระหว่าง 10-17 เมษายน 2563
5.ตราด 4 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
6.บึงกาฬ ระหว่าง 7-30 เมษายน เป็นต้นไป
7.ภูเก็ต ระหว่าง 30 มีนาคม-30 เมษายน 2563
8.สงขลา ระหว่าง 6-30 เมษายน 2563
9.สตูล ระหว่าง 3-30 เมษายน 2563
10.ปัตตานี ระหว่าง 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
11.ยะลา ตั้งแต่ 29 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
12.นราธิวาส ตั้งแต่ 29 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
13.เมืองพัทยา ตั้งแต่ 9 เมษายน 2563 เป็นต้นไป (อย่างน้อย 21 วัน)
14.ระนอง ตั้งแต่ 8 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ