เปิดเมือง! บินออกจากกรุงเทพฯ ไปต่างจังหวัด ต้องปฏิบัติ 7 ข้อ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในสัปดาห์หน้า วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาผ่อนปรนให้กิจการบางประเภทกลับมาเปิดกิจการได้ในบางพื้นที่ ซึ่งขณะนี้มี 3 สายการบิน ที่เตรียมพร้อมเปิดการบินในวันที่ 1 พฤษภาคม และบริษัทการเดินรถขนส่งในประเทศ กลุ่มนครชัยแอร์ และผู้ว่าฯ หลายจังหวัดเตรียม “เปิดเมือง” อีกครั้งอย่างเร็ววันที่ 1 พฤษภาคม และ 15 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2563 ตามลำดับ

นอกจากรัฐบาล ได้จัดทำคู่มือและมาตรการ รวมทั้งไกด์ไลน์การกลับมาเปิดธุรกิจไว้อย่างละเอียดแล้ว

กรุงเทพมหานครได้ออกข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่เดินทางจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล กลับภูมิลำเนา ในต่างจังหวัด ไว้ 7 ข้อ ดังนี้

  1. แยกตัว สังเกตอาการไข้ และอาการทางเดินหายใจทุกวัน
  2. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นในที่พํานัก หรือที่พักจนครบ 14 วัน นับจากวันที่ถึงภูมิลําเนา
  3. ไม่รับประทานอาหาร และใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น
  4. ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ ช้อนส้อม
  5. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ นาน 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์ 70% ลูบมือจนแห้ง
  6. หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง
  7. หากมีไข้และอาการทางเดินหายใจ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยทันที