ผู้ติดเชื้อ “โควิด” รายใหม่พุ่งอีก 11 ราย กลับจากคูเวต ไม่มีผู้เสียชีวิต

ศบค.แถลงมีผู้ติดเชื้อ “โควิด” รายใหม่เพิ่ม 11 ราย เป็นแรงงานเดินทางกลับมาจากคูเวต ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม หายป่วยแล้ว 2,945 ราย

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ประจำวัน ว่า มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11 ราย สะสม 3,076 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต สะสม 57 ราย หายป่วยแล้ว 2,945 ราย ยังรักษาอยู่โรงพยาบาล 74 ราย

ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อทั้ง 11 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้า State Quarantine จากประเทศคูเวตทั้งหมด โดยอาการมีไม่มาก บางรายไม่มีอาการ โดยสถานการณ์ถือว่าดี เมื่อเทียบกับการเข้าสู่ระยะผ่อนคลาย ที่กำลจะมีการผ่อนคลายระยะที่ 3 ต่อจากนี้

สำหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของโลก พบผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมอยู่ที่ 5,905,415 ราย  จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น  115,572 ราย  รวมจำนวนผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 362,024 ราย สหรัฐอเมริกายังคงมีผู้ป่วยยืนยันสะสมเป็นอันดับที่ 1 ของโลก รองลงมาคือบราซิลและรัสเซียตามลำดับ   ส่วนประเทศที่อยู่ทางตะวันออกกลาง คือ ซาอุดิอาระเบียอยู่ที่ 80,185  ซึ่งปัจจุบัน ไทยอยู่อันดับที่ 77 ของโลก

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ผอ.ศบค. ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการขยายการใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เพื่อให้การบริหารสถานการณ์ในภาพรวมของ ศบค. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นอาจพิจาณายกเลิกในระยะที่ 4 ได้ โดยจะใช้พ.ร.บ.โรคติดต่อหรือกฎหมายอื่น ๆ มาทดแทน