วิธีตรวจสอบ “สิทธิเบิกจ่ายตรง” สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ เบิกจ่ายตรง ข้าราชการ

วิธีตรวจสอบ “สิทธิเบิกจ่ายตรง” สวัสดิการรักษาพยาบาล สำหรับข้าราชการข้าราชการและบุคคลในครอบครัว ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา กรมบัญชีกลางได้แนะนำให้ ข้าราชการและบุคคลในครอบครัว ตรวจสอบ “สิทธิการเบิกจ่ายตรง” สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ก่อนเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาล เพื่อรักษาสิทธิของตน และลดผลกระทบที่เกิดจากการไม่พบสิทธิในระบบเมื่อเดินทางไปถึงโรงพยาบาลแล้ว

นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลางให้เหตุผลว่า เนื่องจากขณะนี้มีข้อมูลบุคลากรภาครัฐที่ใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการในฐานข้อมูลจำนวนมาก ที่ไม่ได้รับการตรวจสอบหรือปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน จากทั้งผู้มีสิทธิและนายทะเบียนของส่วนราชการต้นสังกัด ทำให้ข้อมูลบางส่วนอาจคลาดเคลื่อน

รองอธิบดีฯ ยกตัวอย่างหลายกรณี เช่น ไม่แจ้งข้อมูลการจดทะเบียนหย่า การออกจากราชการ หรือโอนย้ายหน่วยงานใหม่ เป็นต้น โดยในกรณีที่มีสถานะเป็นผู้ไม่มีสิทธิแล้ว กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการระงับสิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล และเรียกเงินคืน

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เบิกจ่ายตรง

ข้าราชการและบุคคลในครอบครัว สามารถตรวจสอบสิทธิเบิกตรง และแก้ไขข้อมูลผ่านเว็บไซต์ “E-Filing ระบบการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตัวเองทางอิเล็กทรอนิกส์” ของกรมบัญชีกลาง ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เข้าไปที่ เว็บไซต์ http://pws.cgd.go.th/EFiling/login.jsf ระบบการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง ของกรมบัญชีกลาง หรือ Pensions Electronic Filing

ทั้งนี้ เว็บไซต์ระบุไว้ว่า ระบบจะแสดงผลได้ดีที่สุดบนเว็บเบราเซอร์ Chrome

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ เบิกจ่ายตรง ข้าราชการ

2. หากไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ให้คลิกที่ปุ่ม “ลงทะเบียน” และทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเอกสารคู่มือนี้

3. สำหรับ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ ที่มิสิทธิ์ใช้งานระบบ และมีรหัสผู้ใช้งานอยู่แล้ว ให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่าน แล้วคลิกที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”

3.1 กรณีเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ ระบบจะแสดงผลในแบบด้านล่างนี้ ให้คลิก คลิกที่แถบ “สอบถามข้อมูลทะเบียนประวัติ”

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ เบิกจ่ายตรง ข้าราชการ ขั้นตอนที่ 2

3.2 กรณีเป็นผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ ระบบจะแสดงผลในแบบด้านล่างนี้ ให้คลิก คลิกที่แถบ “สอบถามข้อมูลทะเบียนประวัติ”

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ เบิกจ่ายตรง ข้าราชการ ขั้นตอนที่ 1

4. ระบบจะแสดงข้อมูลเจ้าของสิทธิ และข้อมูลบุคคลในครอบครัว ซึ่งจะระบุ สถานะข้อมูลและสิทธิสวัสดิการเอาไว้ด้วย เช่น “มีสิทธิ์” หรือ “ไม่มีสิทธิ์”

แสดงข้อมูลเจ้าของสิทธิบุคคลในครอบครัว สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลตามรอบการประมวลผลและที่อยู่

5. สิ่งที่ควรทำต่อจากนี้ คือ ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

6 ตรวจสอบที่อยู่ : กรณีพบว่าที่อยู่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขข้อมูลทุกช่องให้ถูกต้อง เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม “บันทึกปรับปรุงที่อยู่”

6. ตรวจสอบทะเบียนประวัติ: กดปุ่ม ” ตรวจสอบทะเบียนประวัติ” เพื่อพิมพ์รายงานทะเบียนประวัติสำหรับตรวจสอบ ซึ่งระบบจะแสดงรายละเอียดของตนเองและบุคคลในครอบครัว

6.1  ในขั้นตอนนี้ หากพบว่าข้อมูลของตนเองหรือบุคคลในครอบครัวรายการใดไม่ถูกต้อง หรือต้องการแก้ไข
เพิ่มเติม ให้กดปุ่ม พิมพ์แบบ 7127 (แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ)

6.2 จากนั้น ให้กรอกรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องการแก้ไข และนำไปยื่นให้กับนายทะเบียนส่วนราชการต้นสังกัดพร้อมแนบรายงานทะเบียน ประวัติ เพื่อให้นายทะเบียนดำเนินการแก้ไขในระบบทะเบียนประวัติต่อไป

6.3 กรณีที่ข้อมูลของตนเองและบุคคลในครอบครัวทุกรายการครบถ้วน ถูกต้อง “มีสถานะสมบูรณ์” และไม่ต้องการแก้ไขข้อมูลใดๆ ให้กดปุ่ม “ถูกต้อง” และ “ยืนยัน” หากสำเร็จระบบแสดงข้อความว่า “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย” ดังรูปข้างล่างนี้

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถอ่านคู่มือการใช้งานฉบับเต็มได้ทางเว็บไซต์ pws.cgd.go.th และยังสามารถตรวจสอบ-แก้ไขข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชั่น “CGDiHealthCare” ได้อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งบน App Store หรือ Google Play

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ