“ธรรมศาสตร์” ปิดประตูฝั่งสนามหลวง 19-20 กันยา ตามคำขอฝ่ายความมั่นคง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ งดการเรียนการสอน ปิดประตูฝั่งสนามหลวง 19-20 กันยายน 2563 ตามคำขอฝ่ายความมั่นคง

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รศ.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ลงนามในบันทึกข้อความ ส่วนราชการ งานธุรการ เรื่อง งดการเรียนการสอน และงดการติดต่อ ในวันที่ 19 – 20 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เนื่องจากแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม และคณะประชาชนปลดแอก จะจัดการชุมนุมใหญ่ในวันที่ 19 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจึงขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ให้งดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และงดการติตต่อ ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2563

และให้มหาวิทยาลัยปิดประตูทางเข้า – ออกด้านสนามหลวง และด้านท่าพระจันทร์ โดยให้เข้า – ออกประตูพระอาทิตย์เพียงประตูเดียว และจะต้องแสดงบัตรประจำตัว พนักงานมหาวิทยาลัย หรือบัตรประจำตัวประชาชน

โดยแจ้งเหตุผลความจำเป็นแก่เจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของฝ่ายความมั่นคง และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดังที่กล่าวมาข้างต้น คณะนิติศาสตร์จึงงดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และงดการติดต่อที่ท่าพระจันทร์ ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2563 และคณะนิติศาสตร์ มีความจำเป็นต้องปิดประตูทางเข้า – ออก ทุกจุดภายในอาคารคณะนิติศาสตร์ท่าพระจันทร์ จึงขอความร่วมมือคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ งดเว้นการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในวันดังกล่าว

นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่เอกสารบันทึกข้อความ ขอความร่วมมือบุคลากรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ดำเนินการด้านจราจรและสถานที่ ในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ลงชื่อโดยนางณัฐธยาน์ มิตรมูลพิทักษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์

เอกสารดังกล่าวระบุว่า ตามกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมยืนยันว่าจะใช้พื้นที่ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เป็นสถานที่ชุมนุม “19 กันยา ทวงอำนาจคืนราษฎร” ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไปนั้น

เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยในการดูแลป้องกันด้านอาคารและสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย และการปฏิบัติงานของบุคลากรมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานดำเนินการ ในวันที่ 18 กันยายน 2563 ดังนี้

1.ขอให้บุคลากรทุกหน่วยงานออกนอกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ก่อนเวลา 20.00 น.เป็นต้นไป

2.ไม่อนุญาตให้นำรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ส่วนตัว มาจอดค้างคืนในพื้นที่มหาวิทยาลัย

3.หากมีเหตุฉุกเฉินด้านรักษาความปลอดภัย สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 123, 3000 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ในพื้นที่ มธ.ท่าพระจันทร์

เอกสารมธ.ท่าพระจันทร์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ