เปิดขั้นตอน รับสิทธิประโยชน์ว่างงานจากโควิด-19 ได้เงินภายใน 5 วัน

พนักงาน

สำนักงานประกันสังคม เปิดยื่นขอรับสิทธิประโยชน์จากการว่างงานในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ได้เงินภายใน 5 วัน เริ่มเปิดให้บริการวันนี้ (4 ม.ค.) เป็นต้นไป 

วันที่ 4 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 “ระลอกใหม่” โดยรัฐบาลมีคำสั่งปิดสถานที่ที่เป็นสถานประกอบกิจการหลายประเภท ทำให้เกิดกรณีว่างงานของลูกจ้างหลายราย

ล่าสุดที่เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้เผยวิธีการขอรับสิทธิประโยชน์จากการว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยแก่ผู้ประกันตน โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

วิธีการแจ้งขอรับสิทธิ 5 ขั้นตอน

  1. ให้ลูกจ้าง กรอบแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7) แล้วส่งให้นายจ้างพร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอได้ที่ www.sso.go.th)2. ให้นายจ้าง รวบรวมแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7) จากลูกจ้าง 

3. ให้นายจ้าง บันทึกข้อมูลในระบบ e-service (www.sso.go.th)

  • ข้อมูลลูกจ้างตามแบบ สปส.2-01/7
  • หนังสือรับรองการหยุดงานกรณีราชการสั่งปิด/กรณีกักตัว (นายจ้างที่ใช้ระบบครั้งแรกต้องลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบต่อไป)

4. ให้นายจ้าง นำส่งแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7) ของลูกจ้างที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-service ไปที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-service

5. หากข้อมูลถูกต้อง ทางสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชี ภายใน 5 วันทำการ (กรณีเงินไม่เข้าบัญชี โทร.สายด่วน 1506)

นอกจากนี้ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เน้นย้ำว่า ลูกจ้างผู้ประกันตนที่จะได้รับสิทธิดังกล่าว จะต้องเป็นกลุ่มที่ ไม่สามารถเข้าทำงาน และนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างเท่านั้น และจะต้องเป็นลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่มีเงินสมทบครบ 6 เดือนใน 15 เดือน


สำหรับสิทธิการทดแทนกรณีว่างงานดังกล่าว เป็นไปตาม กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฏหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ