“ประยุทธ์”เผยผู้ด้อยโอกาส-ผู้พิการ เลือกรับเบี้ยประกันตามสะดวกได้ทั้ง สปสช.-กองทุนประกันสังคม

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม เวลา 14.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แถลงภายหลังการประชุมร่วมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และ คสช. กรณีมีการรับฟังความเห็นประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ที่มีบางคนไม่สะดวกเดินทางรับเบี้ยประกันกับทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรือกองทุนประกันสังคม จึงเห็นชอบว่าจะมีคำสั่งให้สามารถเลือกได้แล้วแต่สะดวก 2 ทางเลือก ว่าจะเลือกใช้ สปสช. หรือกองทุนประกันสังคมก็ได้ โดยเลือกสถานที่ใกล้บ้าน แล้วแต่ความสมัครใจความสะดวกของประชาชน โดยใช้ระยะเวลา 1 ปี ต้องกลับมาย้อนดูว่าเป็นอย่างไร ประชาชนต้องการแบบใด