สรุป ประกันสังคม มาตรา 33 อด “เราชนะ” แต่ได้สิทธิอะไรบ้าง

ประกันสังคม

“เราชนะ” หนึ่งในโครงการ ที่เป็นมาตรการจากรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเยียวยาประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 “ระลอกใหม่”

หนึ่งในเงื่อนไขของมาตรการดังกล่าว ระบุว่า ผู้ที่อยู่ในระบบ “ประกันสังคม” มาตรา 33 ซึ่งมีจำนวนประมาณ 11 ล้านคน จะไม่ได้รับสิทธในมาตรการนี้ โดยจะได้รับสิทธิเพียงผู้ที่อยู่ในมาตรา 39 และมาตรา 40 เท่านั้น

“ประชาชาติธุรกิจ” สรุปสิทธิจากมาตรการของรัฐที่จะเยียวยา ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 มาให้ดังนี้

มาตรการเยียวยา “ประกันสังคม” มาตรา 33

 1. รับสิทธิ การลดหย่อนเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ลูกจ้าง-นายจ้าง เหลือร้อยละ 3 ตั้งแต่ จาก ร้อยละ 5 ตลอด 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2564
 2. กรณีว่างงาน
 • ว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินชดเชยร้อยละ 70 ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 200 วัน
 • ว่างงานจากการลาออก ได้รับเงินชดเชย ร้อยละ 45 ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 90 วัน
 • ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ได้รับเงินเยียวยา 50 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน และสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน

ผู้ประกันตน “ประกันสังคม” มาตรา 33

สำหรับผู้ที่อยู่ในประกันตน “ประกันสังคม” มาตรา 33 ได้แก่

 • แรงงานอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ ถึง 60 ปี ที่มีนายจ้าง
 • อยู่ในระบบบริษัท (พนักงานประจำ)
 • มีการส่งเงินประกันสังคมทุกเดือนในจำนวน 5% ของค่าจ้าง สูงสุดไม่เกิน 750 บาท

ผู้ประกันตน “ประกันสังคม” มาตรา 39

 • ผู้ประกันตน มาตรา 39 เป็นการประกันตนภาคสมัครใจ กรณีที่เคยทำงานในบริษัทและเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33 มาก่อน แต่ว่างงานหรือลาออก ไม่เกิน 6 เดือน
 • มีการส่งเงินสมทบประกันสังคม หรือเคยอยู่ในมาตรา 33 ไม่น้อยกว่า 12 เดือนขึ้นไป
 • หากยังต้องการ รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมอยู่สามารถสมัครได้ที่ สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่
 • ผู้สมัครมาตรา 39 จะต้องไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ

ผู้ประกันตน “ประกันสังคม” มาตรา 40

 • ผู้ประกันตน มาตรา 40 คือผู้ที่มีอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ ค้าขาย หรือไม่มีนายจ้าง เช่น มอเตอร์ไซค์รับจ้าง และต้องไม่ใช่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33
 • มีอายุตั้งแต่ 15-65 ปี

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ