ก.พ. แจ้ง 3 ช่องทางชำระค่าสมัครสอบ ธนาคาร-อินเทอร์เน็ต-เอทีเอ็ม

จ่ายค่าธรรมเนียมสมัคร ก.พ.
ภาพจากเพจเฟซบุ๊ก Krungthai Care

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) แจ้งวิธีการชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 3 ช่องทาง เพื่อให้การสมัครสอบดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ โดยช่องทางดังกล่าว ได้แก่

  1. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร)
  2. ชำระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่าน KTB Netbank (เข้าผ่านระบบสมัครสอบในช่วงเวลา 00.00-20.00 น.)
  3. ชำระผ่านเครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทยฯ (ช่วงเวลา 00.00-20.00 น.)