การไฟฟ้า รับสมัครงาน 141 อัตรา ตั้งแต่ระดับ ปวส.-ปริญญาโท

การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครงาน 141 อัตรา 22 คุณวุฒิ (ปวส.-ปริญญาโท) ตำแหน่งช่างเทคนิก-นักวิชาการ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การไฟฟ้านครหลวง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานแผนกต่าง ๆ จำนวน 22 คุณวุฒิ รวม 141 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสมัครผ่านทางออนไลน์เท่านั้นที่เว็บไซต์ www.mea.or.th

สำหรับคุณวุฒิที่เปิดรับสมัครมีตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จนถึง ระดับปริญญาโท โดยเปิดรับตำแหน่งช่างเทคนิก สถาปนิก นิติกร นักประมวลผล วิศวกรสาขาต่าง ๆ ตลอดจนนักวิชาการ

คุณวุฒิที่รับสมัคร

สำหรับ 4 คุณวุฒิหลักที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้

  • ปริญญาโท
  • ปริญญาตรี
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สามารถอ่านรายละเอียดประเภทหรือสาขาที่เปิดรับทั้ง 22 คุณวุฒิ เพิ่มเติมได้ที่ www.mea.or.th

MEA เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่งรวม 141 อัตรา

เปิดรับสมัคร 25 ก.พ. – 3 มี.ค. 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง…


โพสต์โดย การไฟฟ้านครหลวง MEA เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2021