นนทบุรี ออกประกาศ งดออกนอกบ้าน 3 ทุ่มถึงตี 4 ไม่ใส่แมสก์ปรับ 2 หมื่น

เคอร์ฟิว
FILE PHOTO : Vivek PRAKASH / AFP

ผู้ว่าฯนนทบุรี ออกคำสั่ง ขอความร่วมมือประชาชน งดออกนอกบ้าน ตั้งแต่เวลา 3 ทุ่ม ถึง ตี 4 มีผลตั้งแต่ 24  เม.ย. นี้เป็นต้นไป คุมเข้ม มาตรการป้องกัน โควิด-19 ไม่สวมหน้ากากอนมัย มีโทษปรับ 20,000 บาท ขอความร่วมมือภาครัฐและเอกชน Work from Home

วันที่ 24 เมษายน 2564  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ได้ออกคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1121/2564 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 37) มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ได้แก่

ข้อ 1. ปิดสถานที่ เป็นการชั่วคราว อาทิ สนามชนโค ชนไก่ สถานบริการที่มีลักษณะคล้ายสถานบันเทิง ตู้เกม ศูนย์พระเครื่อง สระว่ายน้ำ สวนน้ำ สวนสนุก ทั้งในห้างสรรพสินค้าและนอกห้างสรรพสินค้า

ข้อ 2. ห้ามใช้อาคารของโรงเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอน ห้ามทำกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม เกิน 10 คนขึ้นไป

ข้อ 3. เปิดสถานที่ภายใต้มาตการฯ

Advertisment

ข้อ 4. กำหนดมาตรการควบคุมป้องกันโรค หากไม่สวมหน้ากากอนามัย มีโทษปรับ 20,000 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในส่วนของประกาศจังหวัดนนทบุรี ระบุชัดว่าให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีทุกครั้งก่อนออกจากเคหสถานหรือที่ทำงาน หรือเดินทางไปในที่สาธารณะ หรือสถานที่อื่นๆ

สำหรับบุคคุลที่อยู่ในร้านค้า ร้านอาหาร ตลาด สถานที่ทำงานหรือสถานที่ใดๆที่ต้องติดต่อกับบุคคลอื่นหรืออยู่ร่วมกับคนหมู่มาก ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากาอนามัยด้วยทุกครั้งตลอดเวลา ฝ่าฝืนมีระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท(สองหมื่นบาท)

ข้อ 5. ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหะสถานหลังเวลา 21.00 – 04.00 น. ของวันถัดไป

Advertisment

ข้อ 6. ขอความร่วมมือภาครัฐและเอกชนจัดให้มีการทำงานที่บ้าน (Work from Home) และให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงาน “งด” ทานอาหารร่วมกันเป็นหมู่คณะ

ข้อ 7 ให้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1019/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 35) ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 ในข้อ 4 – 8 โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ คำสั่งของจังหวัดนนทบุรีทุกฉบับ คำนึงถึงการป้องกันโรคควบคู่ไปกับสภาวะทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ขอให้พี่น้องชาวนนทบุรีทุกคนมีความเชื่อมั่น และเราจะก้าวผ่านสถานการณ์ในครั้งนี้ไปพร้อมกัน

สำหรับประกาศดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้