กทม. สั่งปิดตลาดคลองเตยถึง 31 พ.ค. 64 ยับยั้งคลัสเตอร์โควิด

กรุงเทพมหานคร สั่งปิดตลาดคลองเตยถึง 31 พ.ค. 64 ยับยั้งคลัสเตอร์โควิด

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 13/2564 ประชุมพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งขณะนี้พบการระบาด 27 คลัสเตอร์ ใน 17 เขต อยู่ระหว่างดำเนินการควบคุมโรค 20 คลัสเตอร์ และสามารถควบคุมได้แล้ว 7 คลัสเตอร์ ทั้งนี้ไม่รวมคลัสเตอร์ที่ราชฑัณท์

โดยเขตที่พบผู้ติดเชื้อสูงสุด 10 ลำดับแรก คือ ดินแดง ห้วยขวาง บางเขน จตุจักร ลาดพร้าว บางแค คลองเตย วังทองหลาง วัฒนา บางกะปิ สำหรับการผลการให้บริการวัคซีนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้ได้รับวัคซีนรวมจำนวน 403,446 โ้ด้ส มีผู้ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มจำนวน 112,104 ราย

ที่ประชุมรับทราบมติศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดง) ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการหลักของศบค.อย่างเคร่งครัด

Advertisment

และเห็นควรพิจารณามาตรการผ่อนคลายกิจการร้านอาหาร ให้เป็นไปตามข้อกำหนดฯ แห่ง พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 23) ที่กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งมีมติให้ร้านอาหาร สามารถนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ ไม่เกิน 21.00 น. โดยนั่งได้ไม่เกิน 25% ของจำนวนที่นั่งปกติ จำหน่ายอาหารแบบนำไปบริโภคที่อื่นได้ (Take way) ไม่เกิน 23.00 น. ห้ามดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน

และให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และยังคงปิดสถานที่ตามประกาศกรุงเทพมหานครปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) และ (ฉบับที่ 26) ต่อไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 – 31 พ.ค. 64 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 29)

สำหรับการดำเนินการแก้ไขปัญหากรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในตลาดคลองเตยและชุมชนใกล้เคียง จากการตรวจเชิงรุก พบผู้คิดเชื้อในพื้นที่คลองเตย 494 คน และพบผู้ติดเชื้อในตลาดคลองเตย จำนวน 332 คน เขตจึงได้มีคำสั่งปิดตลาดไปแล้ว 5 ครั้งๆ ละ 3 วัน (ครั้งล่าสุด 11-13 พ.ค.64) แต่ยังไม่สามารถหยุดการแพร่ระบาดของโรคได้ ที่ประชุมคณะกรรมการโรคคิดต่อกรุงเทพมหานครจึงเห็นควรให้ปิดตลาดคลองเตยต่อไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค. โดยจะมีการออกประกาศให้ทราบ

รวมทั้งที่ประชุมเห็นชอบให้ 50 สำนักงานเขตสำรวจจำนวนคนงานก่อสร้างในแค้มป์ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติตน นอกจากนี้จะมีการจัดประชุมผู้ประกอบการก่อสร้างในพื้นที่กทม.เพื่อสร้างความรู้ความเจ้าใจเกี่ยวกับมาตรการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

Advertisment