เปิดหลักเกณฑ์ วอล์กอินฉีดวัคซีน สำหรับประชาชนทั่วไป

เช็ครายละเอียดและเงื่อนไข สำหรับประชาชนทั่วไป “วอล์กอิน” การฉีดวัคซีนต้านเชื้อโควิด-19 

เมื่อ (11 พ.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี ได้เสนอให้การฉีดวัคซีนเป็น “วาระแห่งชาติ” ที่จะต้องดำเนินการอย่างครบวงจร ทั้งการจัดหา การกระจาย ไปจนถึงการฉีดด้วย เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศไทย

1 วันถัดมา (12 พ.ค.) จากนั้นที่ประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ มีมติเห็นชอบจัดระบบบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรตติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเพิ่มบริการแบบ Walk in (วอล์กอิน) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมได้สำเร็จ และเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการฉีดวัคซีนได้มากขึ้น

บุคคลกลุ่มได้รับวัคซีนโควิด-19

 • บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ประชาชนที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป
 • ประชาชนที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค จำนวน 4.3 ล้านคน ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง,โรคหัวใจและหลอดเลือด,โรคไตวายเรื้อรัง,โรคหลอดเลือดสมอง,โรคมะเร็งทุกชนิดระหว่างการรักษา,โรคเบาหวาน และโรคอ้วน
 • ประชาชนที่อยู่จัดให้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
 • ประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการฉีดวัคซีน

สัดส่วนการฉีดวัคซีนตามสูตร “30-50-20”

 • กลุ่มที่มาจากระบบนัดหมายผ่านไลน์และแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม จำนวน 30%
 • กลุ่มที่มีการนัดหมายจากโรงพยาบาล หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และโรคอ้วน ค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 35 หรือน้ำหนักตัวเกิน 100 กิโลกรัม จำนวน 50%
 • กลุ่มวอล์กอิน เพื่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีน โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า จำนวน 20%


เงื่อนไข “การวอล์กอิน” ฉีดวัคซีน

 • ประชาชนที่ต้องการเข้ารับวัคซีนให้ตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลหรือบริการฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาลทั้ง 25 แห่ง โรงพยาบาลที่เปิดให้บริการ 126 แห่ง
 • เตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้ หรือหนังสือเดินทาง
 • ประชาชนแจ้งความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนที่สถานพยาบาล (กรณีที่คิวเต็มเจ้าหน้าที่จะลงทะเบียนและนัดหมายการฉีดวัคซีนในวันถัดไป)
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัวขอให้ปรึกษาแพทย์ที่ดูแลเป็นประจำเพื่อพิจารณาก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน


“วอล์กอิน” ฉีดวัคซีนอาจไม่ได้ทุกคน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนเข้ามารับการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ตัวเอง ครอบครัว และเพื่อทุกคนในประเทศ ส่วนการวอล์กอินเพื่อรับการฉีดวัคซีนนั้น การที่เราไม่ได้จองคิวไว้ แต่ไปลุ้นเอาหน้างาน แน่นอนว่าคนที่จองคิวไว้ก็ต้องมีสิทธิก่อน แต่ถ้าวอล์กอินมาแล้ว ไม่มีวัคซีนว่างในวันนั้น จะนัดเพื่อมาฉีดในวันหลังได้ การวอล์กอินมันจะเกิดขึ้นโดยปริยาย

จองหมอพร้อมแล้ว แต่อยากวอล์กอิน ระบบจะยกเลิกเอง

ในกรณีที่ประชาชนได้ทำการจองวัคซีนรับวัคซีนผ่านหมอพร้อมแล้ว แต่มีความต้องการวอล์กอินเข้า ก็สามารถทำได้ การฉีดวัคซีนในแต่สถานที่จะมีเจ้าหน้าที่ทำการบันทึกข้อมูลประวัติการฉีดวัคซีนเข้าไปในระบบฐานข้อมูลแทน จากนั้นระบบจะยกเลิกนัดเดิมอัตโนมัติ

ปูพรม เร่งฉีดพื้นที่ระบาด

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้วางแผนร่วมกับ กทม.ในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ปูพรมในพื้นที่ที่มีการระบาดให้ได้รับการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด และพร้อมที่จะสนับสนุนวัคซีนที่จะเข้ามาล็อตใหญ่ในเดือนมิถุนายน เพื่อฉีดใน กทม. ให้ได้ตามเป้าหมาย 70% หรือประมาณ 5 ล้านคน ให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน โดยจะฉีดประมาณเดือนละ 2.5 ล้านคน

ทั้งนี้ ได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการแก้ปัญหาโควิด-19 กทม. และต้องอาศัยความร่วมมืออย่างมากจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อควบคุมการระบาด และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ โดยจะเริ่มฉีดในเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป พร้อมกับการฉีดต่างจังหวัดควบคู่กันไป ให้เกิดความครอบคลุมมากที่สุด

สถานีกลางบางซื่อ เตรียมเปิดฉีดแบบวอล์กอิน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ทางคมนาคมจะเปิดสถานีกลางบางซื่อพื้นที่ชั้น 1 และ ชั้นลอยพื้นที่รวม 13,500 ตารางเมตร เป็นศูนย์บริการฉีดวัคซีนเพื่อบริการประชาชน บุคคลากรด่านหน้า และผู้ให้บริการในระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภท ในเขตกทม.และปริมณฑล


ทั้งนี้มีกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งการจัดบุคลากรทางการแพทย์ที่จะมาให้บริการฉีดวัคซีนส่วนกระทรวงคมนาคมจะรับผิดชอบในเรื่องสถานที่ เจ้าหน้าที่ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่มาฉีดวัคซีน

คาดว่าจะสามารถรองรับประชาชนที่รับบริการกว่า 10,000 คน/วัน และจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 24-31 พ.ค. ในเวลา 09.00-20.00 น. ให้กับผู้ปฎิบัติงานให้บริการด่านหน้า และตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.เป็นต้นไปจะเปิดให้บริการกับประชาชนทั่วไปแบบวอล์กอิน ในวันและเวลาดังกล่าวทุกวัน จนถึงสิ้นปี 2564

ประชาชนที่สนใจสามารถเดินทางมาลงทะเบียนที่สถานีกลางบางซื่อ เพียงยื่นบัตรประชาชนเพียงใบเดียว และรับบัตรคิวที่สถานีกลางบางซื่อได้เลย  ซึ่งเมื่อรับบัตรคิวจะทำให้ผู้มารับบริการทราบได้ว่าคิวที่จะได้รับวัคซีนเป็นช่วงเวลาเท่าไหร่ เพื่อไม่ต้องคอยนาน และการร่วมมือกันดังกล่าวระหว่างหน่วยงานจะช่วยให้ประชาชนได้มีทางเลือกในการฉีดวัคซีนง่ายขึ้นและครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม

ฉีดวัคซีนแล้ว ป้องกันติดเชื้อกลายพันธุ์ได้หรือไม่

ข้อมูลจาการกรมควบคุมโรคระบุว่า วัคซีนที่ผลิตในปัจจุบันพัฒนามาจากไวรัสที่ระบาดในช่วงแรก จึงอาจทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสกลายพันธุ์ได้ลดลง อย่างไรก็ดีผลกระทบของไวรัสกลายพันธุ์ต่อประสิทธิภาพของวัคซีนแต่ละชนิดจำเป็นต้องมีการศึกษาต่อไป อาจเป็นไปได้ว่าต้องมีการฉีดวัคซีนต่อไวรัสที่กลายพันธุ์ซ้ำในอนาคต

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ