เข้าภูเก็ตต้องฉีดวัคซีน ลงหมอชนะ แจ้งการเดินทางผ่านเว็บ ดีเดย์ 1 มิ.ย.

ดีเดย์ 1 มิ.ย. เข้ม! เข้าภูเก็ตต้องฉีดวัคซีน -ลงหมอชนะ – แจ้งการเดินทางผ่านเว็บจังหวัด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผยว่า จากกรณีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ได้ออกคำสั่งกำหนดมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

มีเงื่อนไขเพิ่มเติมจากคำสั่งเดิมเพื่อให้เกิดความรัดกุมมากยิ่งขึ้นโดยผู้โดยสารสายการบินที่จะเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต จะต้องปฏิบัติ ดังนี้

1. ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 2 เข็ม หรือครบโดสตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิด หรือได้รับวัคซีนชนิด AstraZeneca จำนวน 1 เข็ม หรือผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน หรือได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Rapid Test ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการตรวจ ผู้ใดที่ไม่สามารถแสดงหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด จะถูกปฏิเสธการเดินทางโดยสายการบิน ทั้งนี้ เด็กอายุไม่เกิน 5 ปี จะได้รับการยกเว้น

2. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟนและยินยอมเปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง (Location) ตลอดเวลาที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต

3. ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.gophuget.com เพื่อแจ้งข้อมูลการเดินทางเข้าจังหวัด


4. สังเกตติดตามอาการตนเอง ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค โดยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ชุมชน หรือสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก

กพท. ขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบประกาศของทางจังหวัดปลายทางก่อนการเดินทางเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดปลายทางได้อย่างถูกต้องและมีความสะดวก ในการเดินทาง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ