รายละเอียดผู้เสียชีวิตจากโควิด-จังหวัดที่มีผู้อาการหนักมากสุด (5 มิ.ย.)

รายละเอียดผุ้เสียชวีิตจากโควิด

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยรายละเอียดผู้เสียชีวิตจากโควิด รวมถึงจังหวัดที่มีผู้อาการหนักมากสุด ประจำวัน

วันที่ 5 มิถุนายน 2564 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยรายละเอียดผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิต ของประเทศไทย ประจำวัน ซึ่งมีทั้งหมด 36 ราย ใน 13 จังหวัด ระบุว่า จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดคือ กรุงเทพมหานคร จำนวน 16 ราย รองลงมาคือ สมุทรปราการ 4 ราย, นนทบุรี 3 ราย, ชลบุรี นครสวรรค์ สมุทรสาคร จังหวัดละ 2 ราย และ เพชรบุรี นครปฐม ตาก พระนครศรีอยุธยา พัทลุง ราชบุรี สงขลา จังหวัดละ 1 ราย

โดยผู้เสียชีวิตทั้ง 36 ราย มีโรคประจำตัว/ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค ประกอบด้วย ความดันโลหิตสูง (19) โรคหัวใจ (9) เบาหวาน (7) ไขมันในเลือดสูง (7) โรคไต (5) หลอดเลือดสมอง (3) โรคปอด มะเร็ง (อย่างละ 2) โรคอ้วน (1) ไม่มีโรคประจำตัว (2)

สำหรับปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ได้แก่ คนในครอบครัว (14) คนอื่น ๆ (9) อาศัย/เดินทางเข้าไปในพื้นที่ระบาด (6) อยู่ในสถานที่เสี่ยง (2) ระบุได้ไม่ชัดเจน (5)

ผู้เสียชีวิตแบ่งเป็น ชาย 21 ราย หญิง 15 ราย ค่ากลางอายุ 68 ปี (24-92 ปี)


สำหรับข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการหนัก ประจำวันที่ 5 มิถุนายน ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ 361 ราย (30.62%) ปอดอักเสบ 1,195 ราย โดยจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้ออาการหนักมากที่สุดประจำวันนี้ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 193 ราย รองลงมาคือ สมุทรปราการ 32 ราย และนนทบุรี 22 ราย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ