ผู้ว่าฯชลบุรีไฟเขียว ให้กิจการนวด สวนน้ำ สนามกีฬา ฟิตเนส กลับมาเปิดได้

นวดสุขภาพ-ฝ่าเท้า
เครดิตภาพ : มติชน

ผู้ว่าฯชลบุรีออกคำสั่ง ไฟเขียวให้กิจการนวดเพื่อสุขภาพ  สระว่ายน้ำ สวนน้ำ สนามกีฬา ฟิตเนส กลับมาเปิดได้ มีผล 14 มิ.ย.นี้ ชี้แม้สถานการณ์โควิดในจังหวัดยังแพร่ระบาด แต่ควบคุมได้ และเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน-ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจให้ประชาชน

วันที่ 12 มิถุนายน 2564 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ฉบับที่ 34/2564 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ลงนามโดยนายภครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่ชลบุรี

คำสั่งดังกล่าวระบุว่า ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid-19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ แต่ยังคงควบคุมและระบุสถานที่มาของการแพร่ระบาดของโรคได้

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพและผลกระทบทางเศรษฐกิจ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี จึงมีมติให้ผ่อนคลายหรือทำกิจการ กิจกรรมบางอย่างได้ภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดในทุกท้องที่ของจังหวัดชลบุรีดังต่อไปนี้1. กิจการนวดเพื่อสุขภาพ ให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะการนวดฝ่าเท้าและให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการมีมาตรการในการดำเนินการเพิ่มเติมดังนี้

  • 1.1 ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้เกิดความแออัดและจำกัดระยะเวลาในการใช้บริการไม่เกิน 1.30 ชั่วโมง ต่อคนต่อครั้ง
  • 1.2 ให้เว้นระยะห่างของผู้ใช้บริการแต่ละรายไม่น้อยกว่า 1 เมตร
  • 1.3 ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการส่วนหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

2. สระว่ายน้ำ สวนน้ำ ทั้งบริเวณภายในและนอกอาคารสามารถเปิดให้บริการได้ภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ งดการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด

3. สนามกีฬาหรือสถานที่ออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยจำกัดจำนวนผู้ชมในสนามภายใต้เงื่อนไขตามข้อ 4

4. ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันเกินกว่า 50 เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนนี้ กรุงเทพมหานคร(กทม.) เคยออกคำสั่งผ่อนคลายบางกิจการ กิจกรรมให้กลับมาเปิดดำเนินการได้บางส่วน เพื่อช่วยเหลือประชาชน และช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจในภาพ แต่ก็ถูกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) สั่งไม่ให้เปิดในเวลาต่อมา

 


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ