สธ.เผย ภูเก็ตฉีดวัคซีนทะลุ 3 แสนราย เตรียมพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สธ.ยกภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เผยฉีดวัคซีนเข็มแรกครอบคลุมประชาชน 60% กว่า 3 แสนราย สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เตรียมพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 64 ที่ผ่านมา ขอชื่นชมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต ที่ดำเนินการตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการให้บริการวัคซีนโควิด-19 เกิน 60% ของประชากรในพื้นที่ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่

สำหรับกลุ่มที่จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครอบคลุม คือ ผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป และแรงงานในธุรกิจท่องเที่ยว แรงงานในธุรกิจอื่น ๆ แรงงานต่างชาติ และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งทางภูเก็ตไม่ทอดทิ้งและได้บริการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มแรก ๆ โดยทางศูนย์ฉีดวัคซีนมีการจัดเตรียมรถกอล์ฟและวีลแชร์ไว้บริการ

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตมีจำนวนประชากรประมาณ 547,584 คน และมีเป้าหมายในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน จำนวน 383,308 คน หรือ 70% ของประชากรในพื้นที่ แผนการฉีดวัคซีนจะต้องฉีดเข็มที่ 1 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน และฉีดเข็มที่ 2 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม

โดยข้อมูลการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะภูเก็ต ณ วันที่ 16 มิ.ย. 64 มีผู้ที่ได้รับวัคซีน 1 เข็ม จำนวน 346,855 คน หรือ 63.3% ผู้ที่ได้รับวัคซีน 2 เข็ม จำนวน 165,439 คน หรือ 30.2% และจำนวนประชากรคงเหลือที่ยังไม่ได้รับวัคซีน เหลือเพียงจำนวน 119,732 คน

ส่วนในเรื่องการเตรียมพร้อมในจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการโดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมเปิดพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยว เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ การดูแลรักษาความปลอดภัย

โดยเฉพาะมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การประเมินสถานประกอบการเพื่อให้สัญลักษณ์ SHA และเมื่อบุคลากรของสถานประกอบการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม จะได้รับสัญลักษณ์ SHA+ ซึ่งขณะนี้มีสถานประกอบการ โรงแรมจำนวน 280 แห่ง ได้รับสัญลักษณ์ SHA+ แล้ว

การจัดเตรียมระบบความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวของภูเก็ต Phuket Sandbox ถือว่าเป็นแบบอย่างความร่วมมือที่มีการเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ก่อนการเดินทางเข้าประเทศ การเข้าพัก การท่องเที่ยวและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จนถึงการเดินทางออกจากจังหวัด เพื่อเป็นต้นแบบให้จังหวัดท่องเที่ยวอื่น ๆ ต่อไป

สำหรับการเฝ้าระวังติดตามจำนวนผู้ป่วยในจังหวัดภูเก็ต หากพบผู้ป่วยเกิน 13 รายต่อวัน อาจจะต้องพิจารณายกเลิกแผนการดำเนินงาน Phuket Sandbox

ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินงาน Phuket Sandbox ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 ก.ค. 64 นี้ มีเกณฑ์พิจารณา ดังนี้

1.ชาวต่างชาติต้องได้รับวัคซีนครบโดส อย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง และมีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน


2.ต้องเป็นผู้เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงต่ำ กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ ต้องมากับผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนแล้ว

3.ต้องมีเอกสารการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลไม่พบเชื้อไม่เกิน 72 ชั่วโมง และต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้ออีก 3 ครั้งในประเทศไทย ได้แก่วันที่เดินทางมาถึง วันที่ 7 และ 14 โดยโรงพยาบาลคู่สัญญา

4.ต้องเดินทางถึงที่พักด้วยรถโรงแรมและรับการตรวจเชื้อ ไม่อนุญาตให้ออกนอกห้องจนกว่าผลการตรวจไม่พบเชื้อ จึงจะอนุญาตให้ท่องเที่ยวภายในจังหวัดภูเก็ตได้ เมื่อครบ 14 วัน จึงจะสามารถเดินทางไปเที่ยวต่อยังจังหวัดอื่น ๆ ได้

โดยแนวทางดังกล่าวถือเป็นต้นแบบการส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม และเป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการวิชาการของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอ ศบค. เห็นชอบ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ