วัคซีนซิโนฟาร์ม เข้าไทยอีก 1 ล้านโดส หมอนิธิเผย

หมอนิธิ

เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยวัคซีนซิโนฟาร์ม เข้าไทยอีก 1 ล้าน โดส ในอีก 2 วัน 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์ นพ.นิธิ มหานนท์ ผอ.โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์เฟซบุ๊กถึงการนำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์มเข้ามาในประเทศไทยว่า จะมีวัคซีนซิโนฟาร์ม ลอตที่ 2 มาอีก 1 ล้านโดส โดยจะมาถึงอีก 2 วัน หากได้มาแล้วจะมีการจัดสรรกันต่อไป

ก่อนหน้านี้ (20 มิ.ย.) วัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มลอตแรก จำนวน 1 ล้านโดส ได้ถูกลำเลียงถึงประเทศไทย โดยแบ่งการขนส่งออกเป็น 2 เที่ยวบิน โดยเที่ยวบินที่ 1 จำนวน 5 แสนโดส ออกจากเมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เวลา 05.30 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 09.03 น. และเที่ยวที่ 2 ขนส่งโดยเที่ยวบินขนส่งสินค้า TG675 จำนวน 5 แสนโดส ออกจากเมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เวลา 06.30 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 10.04 น.

ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยฯได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีให้เป็น “ตัวแทน” ประเทศไทย ในการจัดหาวัคซีนทางเลือกให้แก่ประชาชน โดยร่วมกับ อย. และ สธ. ติดต่อขอซื้อจากซิโนฟาร์มโดยตรง และให้บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด เป็นผู้นำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์ม ตั้งแต่การยื่นเอกสารขออนุญาตจาก อย. ตลอดจนการขนส่งวัคซีน

ขณะที่เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประกาศการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 ครั้งที่ 3 ผ่านเฟซบุ๊กเพจ ระบุว่า มีองค์กร/บริษัทได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มอีก 1,276 แห่ง จำนวน 338,419 คน รวมจำนวนที่องค์กร/บริษัท ที่ได้รับการจัดสรรแล้วทั้งสิ้น 7,713 แห่ง รวมเป็นจำนวน 1,117,719 คน

Advertisment

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม โปรดดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มเพื่อจัดทำแผนการกระจายวัคซีนให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามกลุ่มคนและภาคธุรกิจ ที่ https://vaccine.cra.ac.th พร้อมส่งเอกสารรับรองอื่น ๆ มาที่อีเมล์ : [email protected] ภายในวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 น. เพื่อราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พิจารณาจัดสรรวัคซีนให้ถูกต้องตรงตามกลุ่มเป้าหมาย และไม่ซ้ำซ้อนกับการกระจายวัคซีนหลัก

หมอนิธิ 1