มีผลทันที ยกเลิกซิโนแวค 2 เข็ม ปรับสูตรฉีดแอสตร้าฯ บูสเตอร์เข็ม 3

อนุทินประกาศยกเลิกฉีดซิโนแวคเข็ม 2 สั่งปรับสูตรวัคซีนใหม่ ฉีดแอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 2 และ 3 เป็นตัวบูสเตอร์ ป้องกันสายพันธุ์เดลต้าสูงกว่า ให้ทุกโรงพยาบาลเริ่มทันที

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ สธ. แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ โดยมีสาระสำคัญที่ประเด็นการปรับสูตรวัคซีนใหม่ โดยยกเลิกการฉีด “ซิโนแวค” เข็มที่สอง พร้อมปรับสูตรให้ฉีด แอสตร้าเซนเนก้า เป็นเข็มสอง และเข็มที่ 3 เป็นบูสเตอร์ หากฉีดซิโนแวคครบ 2 เข็มแล้ว เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันสายพันธุ์เดลต้าที่สูงกว่า ดังนี้

คกก.โรคติดต่อฯ เห็นชอบปรับสูตรวัคซีน ซิโนแวค+แอสตร้าเซนเนก้า

1.เห็นชอบการฉีดวัคซีนโควิดสลับชนิด โดยเข็มที่ 1 เป็นซิโนแวค เข็มที่ 2 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า ระยะห่างกัน 3-4 สัปดาห์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อกลายพันธุ์เดลต้า โดยโรงพยาบาลต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้ทันที เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่เสียสละดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

2.ให้วัคซีนเข็มที่ 3 ห่างจากเข็ม 2 ในระยะ 3-4 สัปดาห์ขึ้นไป โดยบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มเกิน 4 สัปดาห์แล้ว จึงจะดำเนินการฉีดกระตุ้นบูสเตอร์โดสได้ทันที เพื่อกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันสูง และเร็วที่สุดกับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่เสี่ยงสัมผัสเชื้อโควิด

รายงานข่าวระบุว่า เหตุผลรองรับมติข้อที่ 1 กรณีการปรับสูตรฉีดวัคซีนสลับชนิดด้วยซิโนแวค เป็นเข็มที่ 1 และแอสตร้าเซนเนก้า เป็นเข็มที่ 2 จะดำเนินการฉีดในประชาชนทั่วไป จากนี้ไปสาธารณสุขจะไม่มีการฉีดวัคซีนเข็ม 1 เข็ม 2 เป็นซิโนแวค ทั้ง 2 โดสอีก โดยมีการอ้างอิงจากข้อมูลว่า การฉีดเข็มที่ 1 เป็นซิโนแวค เข็มที่ 2 เป็นแอสตร้าเซนเนก้านั้น สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้สูงเกือบเท่ากับการฉีดแอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มสูงได้ในเวลาเร็วกว่า

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวระหว่างการแถลงข่าวถึงการฉีดวัคซีน เพื่อเป็นการบูสเตอร์โดส เข็มที่ 3 ให้บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรด่านหน้า และประชาชนที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็มไปก่อนหน้าว่า การฉีดบูสเตอร์โดส หากดำเนินการจะใช้วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ดำเนินการได้ทันทีเมื่อมีความพร้อม ส่วนการฉีดบูสเตอร์ในบุคคลทั่วไปที่ฉีดซิโนแวคไปแล้ว จะเป็นลำดับต่อไป และดูข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิจารณาบูสเตอร์โดสต่อไป

ก่อนหน้านี้ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยอธิบายสูตรการฉีดวัคซีน เพื่อรับกับสถานการณ์ไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่ และผลลัพธ์ของการป้องกันด้วยการปรับสูตรฉีดวัคซีนไว้ เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 64  ดังนี้


สูตรที่ 1 ซิโนแวค 2 เข็ม

ภูมิขึ้น 80-90% ป้องกันสายพันธุ์อัลฟ่า แต่ไม่สามารถป้องกันสายพันธุ์เดลต้าได้

สูตรที่ 2 แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม

ภูมิขึ้นมากกว่า 90% สามารถป้องกันสายพันธุ์อัลฟ่า และเดลต้าได้ระดับสูง ในกรณีที่ผู้ป่วยติดเชื้อสายพันธุ์อัลฟ่า ฉีดแอสตร้าเซนเนก้า 1 เข็ม สามารถป้องกันสายพันธุ์เดลต้า เทียบเท่าฉีด 2 เข็ม

สูตรที่ 3 ซิโนแวค 1 เข็ม + แอสตร้าเซนเนก้า 1 เข็ม

ภูมิขึ้น 75% สามารถป้องกันสายพันธุ์เดลต้าได้มีประสิทธิภาพสูงกว่า ซิโนแวค 2 เข็ม แต่ไม่เท่าแอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม

สูตรที่ 4 ซิโนแวค 2 เข็ม + แอสตร้าเซนเนก้า 1 เข็ม

ภูมิขึ้น 99% ป้องกันสายพันธุ์เดลต้าได้ในระดับสูงสุด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ