วิธีอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ ปี 2565 เช็กขั้นตอน ช่องทางลงทะเบียน

ใบขับขี่
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 17 มกราคม 2565 

เปิดวิธีอบรมต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์ ผลการอบรมอยู่ได้นาน 6 เดือน เข็กขั้นตอน และช่องทางลงทะเบียนจองคิว ได้ที่นี่

วันที่ 17 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรมการขนส่งทางบก จึงได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการต่ออายุใบขับขี่ด้วยการเปิดอบรมแบบออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning ได้ที่ (www.dlt-elearning.com) โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

วิธีอบรมต่อใบขับขี่ ออนไลน์

  • เข้าสู่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com
  • เลือกเมนู “เข้าสู่ระบบ”
  • สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน ให้เลือกเมนู “ลงทะเบียน” จากนั้นระบบจะให้กรอกข้อมูล ได้แก่ เลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ และวัน เดือน ปีเกิด จากนั้นให้กด “ยืนยัน”
  • เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้ว ระบบจะให้เลือกการอบรม โดยมีให้เลือก 4 ชนิดด้วยกัน ได้แก่ ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถขนส่ง ใบอนุญาตขับรถขนส่ง และใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (ขาดต่ออายุเกิน 1 ปี)
  • เมื่อรู้แล้วว่าจะเลือกอบรมใบขับขี่ชนิดใด ให้กดเลือกเมนู “แบบทดสอบก่อนอบรม”
  • จากนั้นระบบจะขึ้นแบบทดสอบมาให้ทำ หากผ่านแล้วจะไปสู่ขั้นตอน “อบรม”
  • เมื่ออบรมเสร็จแล้ว ระบบจะให้ทำ “แบบทดสอบหลังอบรม” อีกครั้ง
  • เมื่อทำแบบทดสอบหลังอบรมเสร็จแล้ว ระบบจะแสดงผลการอบรม ให้ผู้อบรมทำการบันทึกหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน
  • จากนั้นให้นำไปแสดงให้เจ้าหน้าที่ที่กรมขนส่งทางบก และดำเนินตามขั้นตอนต่อไป

เมื่ออบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้จองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ ที่ แอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue ใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

จากนั้นเตรียมเอกสารที่ใช้ในการต่อใบขับขี่ให้พร้อม และเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งที่สะดวกตามวันนัด และแสดงเอกสารการอบรมและการจองคิวแก่เจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ ผลการอบรมออนไลน์มีอายุ 6 เดือนนับแต่วันที่ผ่านการอบรม ดังนั้น ผู้ที่ยังไม่มีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการในด้านใบอนุญาตขับรถ หรือด้านทะเบียนและภาษี ควรงดเว้นการติดต่อที่สำนักงานขนส่ง หรือใช้บริการระบบออนไลน์ที่กรมการขนส่งทางบกมีไว้รองรับ

อบรมใบขับขี่