สภากาชาดไทยเปิด 5 ช่องทาง ติดต่อฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ใน กทม.

เปิด 5 ช่องทางคนกรุงเทพไปฉีดซิโนฟาร์ม
ภาพจากเฟซบุ๊ก The Thai Red Cross Society

สภากาชาดไทยเร่งจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” จากสภากาชาดจีน ให้กลุ่มเปราะบาง เปิด 5 ช่องทางติดต่อเข้ารับวัคซีน สำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานคร

วันที่ 16 กันยายน 2564 สภากาชาดไทย แจ้งผ่านเพจเฟซบุ๊ก The Thai Red Cross Society ว่า ตามที่สภากาชาดไทย ได้รับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 “ซิโนฟาร์ม” จำนวน 100,000 โดส จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่สภากาชาดจีนน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย เพื่อให้สภากาชาดไทยนำไปฉีดให้แก่ประชาชน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น

สภากาชาดไทยได้ดำเนินการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” อย่างเร่งด่วน โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน

ทั้งนี้ จะจัดตั้งจุดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ในชุมชน และจัดชุดเคลื่อนที่ไปให้บริการแก่ประชาชนด้วย โดยผู้ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร สามารถติดต่อได้ผ่านช่องทาง ดังนี้  1. โรงพยาบาลทุกแห่งในกรุงเทพมหานครที่ฝากครรภ์อยู่
  2. ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัยใกล้บ้าน
  3. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 24 ชั่วโมง ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โทร.1300
  4. อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ของทุกชุมชน
  5. บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ของสภากาชาดไทย โทร.1664

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดส่งบัญชีรายชื่อและเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ไปยังสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อตรวจความถูกต้องกับระบบหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุข ว่าเป็นบุคคลที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน สภากาชาดไทยขอให้ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ติดตามข่าวสารจากหน่วยงาน เพื่อลงทะเบียนและเข้าสู่กระบวนการรับบริการวัคซีน

 


 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ