นักเรียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม “ก่อน-ระหว่าง-หลัง” เตรียมตัวอย่างไร

ซิโนฟาร์ม

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เผยขั้นตอนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้เด็ก-เยาวชน อายุ 12-18 ปี โครงการ VACC 2 School ตั้งแต่ก่อนฉีด วันที่ฉีด และหลังฉีด 

วันที่ 17 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดโครงการ VACC 2 School เพื่อนำร่องฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้แก่เด็กและเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง 10-18 ปี โดยเปิดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

“ประชาชาติธุรกิจ” สรุปขั้นตอนการเตรียมตัวและการเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนในวันที่ 20 กันยายน 2564 (ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์)

ก่อนวันฉีดวัคซีน

  • ตรวจสอบ SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ทางโรงเรียนได้ลงทะเบียนแจ้งเข้าระบบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อรับทราบวัน-เวลา ในการเข้ารับวัคซีน (กรุณามาตรงตามเวลานัดหมาย)
  • เข้าทำแบบคัดกรองออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th คลิกเมนู สำหรับเด็กและเยาวชนเข้ารับวัคซีนโครงการ VACC 2 School (ทำแบบคัดกรองและใบยินยอม) ภายหลังจากทำเรียบร้อยจะได้รับ QR Code ให้บันทึก QR Code เพื่อนำมาใช้เช็กอิน ณ วันเข้ารับวัคซีน

ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเข้าไปทำแบบคัดกรองผ่านปุ่มเมนูที่แจ้งได้ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2564 เป็นต้นไป สำหรับผู้ปกครองต้องลงนามในหนังสือแสดงความยินยอมเพื่อให้นักเรียนนำมาในวันรับวัคซีน สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/3A25YWT

วันฉีดวัคซีน

นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (ทีโอทีเดิม) อาคาร 9 บนถนนแจ้งวัฒนะ สามารถตรวจสอบเส้นทางได้ที่ https://goo.gl/maps/vRarcR1jZRFpjnEXA

จากนั้น เมื่อไปถึงจุดฉีดวัคซีนให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 Check In (เข้าศูนย์ฉีดตามเวลาที่ได้รับแจ้งนัดหมาย)


  • แสดงบัตรประชาชน และบัตรนักเรียน
  • แสดง QR Code
  • ส่งหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง

ขั้นตอนที่ 2 Covid Vaccine : รับการฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อต้นแขนข้างที่ไม่ถนัด

ขั้นตอนที่ 3 สังเกตอาการ (Observe) : นั่งพักสังเกตอาการ 15 นาที หากไม่มีอาการกลับบ้านได้ทันที

หลังวันฉีดวัคซีน

  • กลับบ้านพักผ่อนตามปกติ ไม่ควรวิ่ง หรือ ออกกำลังกายหนัก 2-3 วันหลังฉีดวัคซีน
  • อาการหลังฉีดวัคซีนในเด็กมักพบได้น้อยกว่าผู้ใหญ่ อาจมีโอกาสเจ็บ เลือดออก บวม ช้ำในจุดที่ฉีดยา หรือหน้ามืด การติดเชื้อบริเวณที่ฉีดยาพบได้น้อยมาก
  • ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะมีการส่ง SMS ติดตามอาการไม่พึงประสงค์ ณ วันฉีดวัคซีน 1 วัน, 7 วัน และ 30 วันหลังฉีด

ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะมีการประสานกับทางสถานศึกษา เพื่อติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในสถานศึกษาตามแนวทางภายหลังจากนักเรียนเข้ารับวัคซีนทุก 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน หรือทันทีเมื่อมีผู้ติดเชื้อ ให้รายงานให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทราบต่อไป

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ