ลงทะเบียนวัคซีนเข็ม 3 มีที่ไหนบ้าง เช็กเลย !

ลงทะเบียนวัคซีนเข็ม 3 มีที่ไหนบ้าง เช็กเลย!
ภาพจากเฟซบุ๊ก CVC สถานีกลางบางซื่อ
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

รวมช่องทางลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3 มีที่ไหนบ้าง เช็กที่นี่

รพ.ราชวิถี

โรงพยาบาลราชวิถี เปิดให้ “ลงทะเบียน” จองฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 1 สำหรับ “เด็ก” ที่มีอายุ 5-11 ขวบ และเด็กที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และเข็มกระตุ้น ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด ผ่านทางเว็บไซต์โรงพยาบาลราชวิถี หรือลงทะเบียนผ่าน QR Code เพื่อลดความแออัดในการรับบริการ

กลุ่มเป้าหมาย

 • ไฟเซอร์ เข็ม 1 สำหรับเด็กที่มีอายุ 5-11 ขวบ และมีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค
 • ไฟเซอร์ เข็ม 3 สำหรับผู้ที่เคยรับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าครบ 2 เข็ม ตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป หรือผู้ที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวค หรือซิโนฟาร์มครบโดสตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป
 • ไฟเซอร์ เข็ม 4 สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค

ช่องทางลงทะเบียน

สถานที่ฉีดวัคซีน

 • ติดต่อจุดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (ฝั่งลิฟต์ใหม่) โรงพยาบาลราชวิถี

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. บัตรโรงพยาบาล (ถ้ามี)
 3. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด-19

ศูนย์บางซื่อ ทุกเข็ม ทุกวัน

เฟซบุ๊ก CVC กลางบางซื่อ รายงานว่า จากข้อมูลของกรมควบคุมโรคเมื่อวันที่ 5 มี.ค.พบว่า ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดปอดอักเสบเพิ่มขึ้น 1.5 เท่า และจำนวนผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีนและได้รับเชื้อมาจากบุคคลในครอบครัว

อีกทั้งมีข้อมูลสนับสนุนได้ว่าการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในผู้สูงอายุช่วยลดการเสียชีวิตลงได้ถึง 41 เท่า เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับวัคซีน ซึ่งการฉีดวัคซีนจะมีประสิทธิผลสูงสุดหลังจากฉีดแล้ว 7-14 วัน จึงจะมีระดับการกระตุ้นภูมิที่ดี

ดังนั้น ในช่วง 1 เดือนเศษก่อนสงกรานต์นี้เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภูมิคุ้มกันป้องกันโรคโควิด ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อจึงขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุและลูกหลานรวมถึงพี่น้องชาวไทย ต่างชาติ ต่างด้าวทุกคนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนหรือยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นสามารถมารับวัคซีนได้ทุกเข็มและเลือกชนิดวัคซีนได้ โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า เพื่อให้มีระยะการกระตุ้นภูมิที่ดี เสริมเกราะป้องกันก่อนถึงช่วงสงกรานต์

พบกันได้ที่เก้าอี้สีแดง ประตู 2, 3 ณ สถานีกลางบางซื่อ ทุกวันไม่มีวันหยุด เวลา 09.00-16.00 น.

สถานเสาวภา โมเดอร์นา

Thai Red Cross Society แจ้งว่า สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “โมเดอร์นา” (ฟรี) ให้บริการฉีดขนาดเต็มโดส (100 ไมโครกรัม) โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ตามเงื่อนไขดังนี้

เข็ม 1-2-3

สำหรับผู้ที่มีอายุ 30 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

เข็ม 1

 • ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ใด ๆ มาก่อน จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 2 เข็ม
 • เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 1 ในวันที่ 7, 8, 11, 12 เม.ย. 2565 ฉีดวัคซีนเข็ม 2 ในวันที่ 10 พ.ค. 2565

เข็ม 2

 • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม/เเอสตร้าเซนเนก้า/โมเดอร์นา เป็นเข็มที่ 1 ภายในวันที่ 5 มี.ค. 2565

เข็ม 3

 • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 5 มี.ค. 2565
 • เคยได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม ภายในวันที่ 5 ม.ค. 2565
 • เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ (เข็ม 1 ซิโนแวค และเข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า) หรือ
 • เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ (เข็ม 1 แอสตร้าเซนเนก้า และเข็ม 2 โมเดอร์นา) ภายใน 5 ม.ค. 2565

เข็ม 4

 • สำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป
 • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และเข็ม 3 แอสตร้าเซนเนก้า หรือ
 • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และเข็ม 3 โมเดอร์นา หรือ
 • เคยได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม และเข็ม 3 โมเดอร์นา หรือ
 • เคยได้รับวัคซีน เข็ม 1 ซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค และเข็ม 2, 3 แอสตร้าเซนเนก้า ภายใน 5 ธ.ค. 2564
 • เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 2, 3, 4 ในวันที่ 7, 8, 11, 12 เม.ย. 2565

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “โมเดอร์นา”

 • วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน

เข็ม 1

 • ลงทะเบียนทาง https://qsmi-vaccine.kcmh.or.th/
 • เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 1 ในวันที่ 7, 8, 11, 12 เม.ย. 2565 ฉีดวัคซีนเข็ม 2 ในวันที่ 10 พ.ค. 2565

เข็ม 2, 3, 4

 • ลงทะเบียนทาง https://qsmi-booster.kcmh.or.th/
 • เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 2, 3, 4 ในวันที่ 7, 8, 11, 12 เม.ย. 2565

เงื่อนไขการฉีดวัคซีน

 • กรุณาเลือกวันและเวลารับวัคซีน กดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน
 • กรุณานำ บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย
 • กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้จะถือว่าสละสิทธิ
 • สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

นนท์พร้อมพลัส

นนท์พร้อมพลัส เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 3 และ เข็ม 4 ประจำเดือนเมษายน และ พฤษภาคม สำหรับประชาชนทุกสัญชาติ ทุกพื้นที่ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยแต่มีจุดบริการฉีดวัคซีน 2 แห่ง ประกอบด้วย

1. สนามเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ รับบัตรคิว อาคารจอดรถ B ชั้น 3 ครึ่ง ตามไทม์ไลน์ ดังนี้

 • เดือนเมษายน : วันที่ 19 และ 26 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น.
 • เดือนพฤษภาคม : วันที่ 3, 17 และ 24 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น.

2. เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ บุคคลทั่วไปรับบัตรคิว ที่ลานจอดรถชั้น 3 และผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ใช้รถเข็นเข้าประตูทางเข้าห้างท้อปส์ ด้านหลังห้างและขึ้นลิฟต์หรือบันไดเลื่อนมาที่ชั้น 2 รับบัตรคิว ชั้น 2 หน้าจุดฉีดวัคซีน ตามไทม์ไลน์ ดังนี้

 • เดือนเมษายน : วันที่ 22 และ 23 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น.
 • เดือนพฤษภาคม : วันที่ 5, 20 และ 27 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น.

ศูนย์ฉีดบางซื่อ

ที่เฟซบุ๊ก CVC กลางบางซื่อ เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็ม 3 และ 4) ยี่ห้อไฟเซอร์ ผ่าน 4 เครือข่ายมือถือ วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. โดยมีเงื่อนไขของแต่ละเข็ม ดังนี้

เข็มที่ 3

 • ผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยได้รับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 90 วัน
 • ผู้มีอายุ 12-18 ปี โดยได้รับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 120 วัน

เข็มที่ 4

 • ผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยได้รับเข็มที่ 3 มาแล้วอย่างน้อย 120 วัน

ช่องทางลงทะเบียน

 1. AIS ลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ www.ais.th/vaccine
 2. TRUE ลงทะเบียนได้ที่ ระบบ USSD กด *707# โทรออก หรือ เว็บไซต์ https://vaccine.trueid.net/
 3. DTAC ลงทะเบียนได้ที่ ดีแทค แอปฯ และ เว็บไซต์ https://app.dtac.co.th/vaccine/index.html
 4. NT ลงทะเบียนได้ที่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ https://covid19vaccine.ntplc.co.th/CVC/home

นอกจากนี้ ยังมีเงื่อนไขเพิ่มเติม

 • สูตรการฉีดและระยะห่างเข็มกระตุ้นเป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
 • ในวันมารับบริการ สามารถเลือกฉีดเข้าชั้นกล้ามเนื้อเต็มโดส / กล้ามเนื้อครึ่งโดส หรือ ฉีดเข้าชั้นผิวหนังได้
 • จองคิวฉีดได้ทั้งคนไทย / ต่างชาติ / ต่างด้าว
 • “คนเดิมบางซื่อ” ศูนย์ฯได้ทยอยนัดอัตโนมัติ โดยสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชั่น “Vaccine บางซื่อ” และมารับบริการตามวันเวลานัดในแอพฯ หรือหลังจากวันนัด
 • ผู้ที่ไม่สะดวกจองคิวผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ สามารถวอล์กอินรับบริการวัคซีนได้โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้าได้เหมือนเดิม แต่จะเพิ่มขั้นตอนรอการลงทะเบียน ซึ่งจะมีระยะเวลารอคอยมากกว่าการจองคิวล่วงหน้าและมาตามวันนัด

ทั้งนี้ จะเริ่มจัดฉีดวัคซีนในวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2565

รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดวอล์กอินฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในเดือนพฤษภาคม 2565 สำหรับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป เฉพาะเข็มที่ 2-4

สามารถวอล์กอินฉีดวัคซีนได้ในวันศุกร์ที่ 6, 20 และ 27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสถาพรฯ ชั้น 3 อาคารบริการ เวลา 09.00-12.00 น. (โดยจะปิดรับคิวเวลา 11.30 น.)ผู้ต้องที่ต้องการฉีดจะต้องเตรียมหลักฐาน ดังนี้ 

1. ชาวไทย : บัตรประจำตัวประชาชน

2. ชาวต่างชาติ : หนังสือเดินทาง หรือบัตรสีชมพู (บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย)

3. ใบนัด/รับรองการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2, 3 (ถ้ามี)

เงื่อนไขการฉีดวัคซีน 

 • ฉีดเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มที่ 1 ระยะเวลา 1-2 เดือน
 • ฉีดเข็มที่ 3 ห่างจากเข็มที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน
 • ฉีดเข็มที่ 5 ห่างจากเข็มที่ 3 ระยะเวลา 4 เดือน
 • กรณีติดเชื้อโควิด แนะนำให้ฉีดวัคซีนหลังจากการติดเชื้อเป็นเวลา 3 เดือน

นนท์พร้อม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เปิดวอล์กอินฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนทุกสัญชาติ ทุกพื้นที่อยู่อาศัย โดยรับวัคซีนได้ทุกชนิดที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมควบคุมโรค ได้แก่ ซิโนแวค, ไฟเซอร์ และแอสตร้าเซนเนก้า ทุกเข็ม ได้ทุกโรงพยาบาล ไม่ต้องลงทะเบียน (ยกเว้น รพ.พระนั่งเกล้า ต้องลงทะเบียน) โดยมีรายละเอียดแต่ละโรงพยาบาลดังนี้

 • รพ.พระนั่งเกล้า

ฉีดวัคซีนได้ทุกวันศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00-11.30 น. อายุ 12 ปีขึ้นไป วันละ 600 คน และ เด็ก 5-11 ปี วันละ 100 คน

ลงทะเบียน เท่านั้น ปล่อย link ลงทะเบียนทุกวันจันทร์ ผ่านช่องทาง
เพจเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  https://www.facebook.com/Pranangklao/

 • รพ.บางบัวทอง 2

ฉีดวัคซีนได้ทุกวันพุธ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-10.30 น.
วันละ 100 คน

 • รพ.ปากเกร็ด

ฉีดวัคซีนได้ทุกวันพฤหัส ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 -12.00 น
วันละ 500 คน

 • รพ.บางใหญ่

ฉีดวัคซีนได้ทุกวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เริ่มเดือนมิถุนายน 2565 เวลา 08.30-11.30 น วันละ 300 คน

 • รพ.บางกรวย

ฉีดวัคซีนได้ทุกวันจันทร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-12.00 น. วันละ 200 คน

 • รพ.บางบัวทอง

ฉีดวัคซีนได้ทุกวันจันทร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เริ่มเดือนมิถุนายน 2565 เวลา 08.30-12.00 น. วันละ 300 คน

 • รพ.ไทรน้อย

ฉีดวัคซีนได้ทุกวันพฤหัส ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เริ่มเดือนมิถุนายน 2565 เวลา 08.30 -12.00 น. วันละ 200 คน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ