สธ.จัดสัปดาห์ฉีดวัคซีน 27 พ.ย.-5 ธ.ค. ตามเป้า 100 ล้านโดส

ฉีดวัคซีน
FILE PHOTO : FACEBOOK CVC กลางบางซื่อ

สธ.สั่งเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 สั่ง สสจ.ทุกจังหวัด จัดสัปดาห์ฉีดวัคซีน 27 พ.ย.-5 ธ.ค. ตามเป้า 100 ล้านโดส

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ออกแบบมาตรการ COVID Free Setting เพื่อให้การเปิดกิจการ/กิจกรรม สถานบริการต่าง ๆ รวมถึงการเปิดประเทศตามนโยบายรัฐบาลมีความปลอดภัย ซึ่งโรงพยาบาลถือเป็นสถานบริการรูปแบบหนึ่งที่มีผู้มารับบริการจำนวนมาก

ดังนั้นต้องทำพื้นที่ให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 เช่นกัน จึงมอบนโยบายให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัดใช้มาตรการ COVID Free Setting เหมือนกับสถานบริการทั่วไป คือ บุคลากรต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ส่วนผู้รับบริการ

หากยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดไม่ครบ จะต้องตรวจคัดกรองด้วย ATK ก่อนเข้าพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและผู้รับบริการรายอื่น โดยจะเร่งให้โรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า เพื่อเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงาน และองค์กรอื่น ๆ ปฏิบัติตาม

นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวว่า ในส่วนของการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามเป้าหมาย 100 ล้านโดส ได้มีหนังสือถึงหัวหน้าศูนย์บริหารสถานการณ์โรคโควิด-19 กระทรวงมหาดไทย และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ให้เร่งรัดการฉีดในผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากกลุ่มนี้ เมื่อป่วยจะเสี่ยงอาการรุนแรงและเสียชีวิตสูง


รวมถึงให้ขยายการฉีดในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ทั้งที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องและไม่ได้ขึ้นทะเบียนด้วย และกำหนดจัดสัปดาห์ฉีดวัคซีนสู่เป้าหมาย 100 ล้านโดส ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน-5 ธันวาคม 2564 เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข และวันพ่อแห่งชาติ เน้นให้รู้ถึงประโยชน์ของวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นให้ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข้ารับการฉีดมากขึ้น เพื่อลดการแพร่ระบาด ลดอาการรุนแรงและเสียชีวิต สร้างความปลอดภัยให้ทุกคนในประเทศ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวรองรับนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล