เปิด 5 พื้นที่ ค่าฝุ่น PM 2.5 มากสุด เช้าวันนี้

ฝุ่น PM 2.5

เปิดสถิติ 5 พื้นที่ทั่วประเทศ พบค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานมากสุด เช้าวันนี้ (23 ธ.ค.)

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 เริ่มกลับมามีปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยมีหลายพื้นที่ค่าฝุ่นอยู่ในระดับเริ่มมีผลต่อสุขภาพ (สีส้ม) ถึงมีผลต่อสุขภาพ (สีแดง)

“ประชาชาติธุรกิจ” สรุปสถิติปริมาณฝุ่น PM 2.5 ทั่วประเทศ วันนี้ (23 ธ.ค. เวลา 11.00 น.) จำนวน 5 พื้นที่ ที่พบค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐานมากที่สุด (ข้อมูลจากกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ)

อันดับ 1

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง, สมุทรปราการ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) มีค่า 105 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ

อันดับ 2

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ริมถนนมาเจริญ เพชรเกษม 86 เขตหนองแขม, กรุงเทพฯ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) มีค่า 86 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

อันดับ 3

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.มหาชัย อ.เมือง, สมุทรสาคร พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) มีค่า 84 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

อันดับ 4

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง, กรุงเทพฯ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) มีค่า 80 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

อันดับ 5

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ริมถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 95 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ, ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ, ริมถนนบางนา-ตราด เขตบางนา กรุงเทพฯ และริมถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) มีค่า 78 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

5 อันดับพื้นที่ ความเข้มข้นมลพิษทางอากาศมากที่สุด

ขณะที่ 5 อันดับพื้นที่ ที่มีการรายงานค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) หรือการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในภาพรวมที่ประกอบด้วยมลพิษทางอากาศ 6 ชนิด

ประกอบด้วย ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) ก๊าซโอโซน (O3) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)

1. ค่า AQI อยู่ที่ 221 ในพื้นที่ ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ, สระบุรี พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) มีค่า 221 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ

ปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) มีค่า 74 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ

2. ค่า AQI อยู่ที่ 214 ในพื้นที่ต.ปากน้ำ อ.เมือง, สมุทรปราการ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) มีค่า 104 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ

ปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) มีค่า 148 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ

3. ค่า AQI อยู่ที่ 185 ในพื้นที่ริมถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 เขตหนองแขม, กรุงเทพฯ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) มีค่า 84 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

4. ค่า AQI อยู่ที่ 182 ในพื้นที่ต.มหาชัย อ.เมือง, สมุทรสาคร พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) มีค่า 83 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) มีค่า 130 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

5. ค่า AQI อยู่ที่ 177 ในพื้นที่ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง, กรุงเทพฯ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) มีค่า 81 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ


ปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) มีค่า 126 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ