ลงทะเบียนวัคซีนเข็ม 4 มีที่ไหนบ้าง เช็กเลย !

ฉีดวัคซีน
ภาพจาก CVC กลางบางซื่อ
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

ช่องทางลงทะเบียนวัคซีนกระตุ้นเข็ม 4 มีที่ไหนบ้าง เช็กที่นี่

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เปิดเผยแผนการให้บริการวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นเข็ม 4 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคเรื้อรัง ดังนี้

 • เข็ม 1-2 ซิโนแวค+ซิโนแวค เข็ม 3 แอสตร้าเซนเนก้า
 • เข็ม 4 แอสตร้าเซนเนก้า/ไฟเซอร์/โมเดอร์นา
 • ระยะห่าง 3 เดือนขึ้นไป หลังเข็ม 3
 • เข็ม 1-2 ซิโนแวค+ซิโนแวค เข็ม 3 ไฟเซอร์
 • เข็ม 4 ไฟเซอร์/โมเดอร์นา
 • ระยะห่าง 3 เดือนขึ้นไป หลังเข็ม 3

“ประชาชาติธุรกิจ” ได้รวบรวมช่องทางลงทะเบียนวัคซีนบูสเตอร์เข็ม 4 ดังนี้

รพ.ราชวิถี

โรงพยาบาลราชวิถี เปิดให้ “ลงทะเบียน” จองฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 1 สำหรับ “เด็ก” ที่มีอายุ 5-11 ขวบ และเด็กที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และเข็มกระตุ้น ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด ผ่านทางเว็บไซต์โรงพยาบาลราชวิถี หรือลงทะเบียนผ่าน QR Code เพื่อลดความแออัดในการรับบริการ

กลุ่มเป้าหมาย

 • ไฟเซอร์เข็มที่ 1 สำหรับเด็กที่มีอายุ 5-11 ขวบ และมีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค
 • ไฟเซอร์เข็มที่ 3 สำหรับผู้ที่เคยรับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าครบ 2 เข็ม ตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป หรือผู้ที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม ครบโดสตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป
 • ไฟเซอร์เข็มที่ 4 สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนเข็มที่ 1 คลิก https://bit.ly/3pM1sHQ
 • ลงทะเบียนเข็มกระตุ้น คลิก https://bit.ly/3s9n1Fj
 • หรือสแกน QR Code ด้านล่าง

สถานที่ฉีดวัคซีน

 • ติดต่อจุดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (ฝั่งลิฟต์ใหม่) โรงพยาบาลราชวิถี

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. บัตรโรงพยาบาล (ถ้ามี)
 3. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด-19

ศูนย์บางซื่อ ทุกเข็ม ทุกวัน

เฟซบุ๊ก CVC กลางบางซื่อ รายงานว่า จากข้อมูลของกรมควบคุมโรคเมื่อวันที่ 5 มี.ค. พบว่า ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดปอดอักเสบเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าและจำนวนผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีนและได้รับเชื้อมาจากบุคคลในครอบครัว

อีกทั้งมีข้อมูลสนับสนุนได้ว่าการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในผู้สูงอายุช่วยลดการเสียชีวิตลงได้ถึง 41 เท่า เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับวัคซีน ซึ่งการฉีดวัคซีนจะมีประสิทธิผลสูงสุดหลังจากฉีดแล้ว 7-14 วัน จึงจะมีระดับการกระตุ้นภูมิที่ดี

ดังนั้น ในช่วง 1 เดือนเศษก่อนสงกรานต์นี้เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภูมิคุ้มกันป้องกันโรคโควิด ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อจึงขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุและลูกหลานรวมถึงพี่น้องชาวไทย ต่างชาติ ต่างด้าวทุกคนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนหรือยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นสามารถมารับวัคซีนได้ทุกเข็มและเลือกชนิดวัคซีนได้ โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า เพื่อให้มีระยะการกระตุ้นภูมิที่ดี เสริมเกราะป้องกัน ก่อนถึงช่วงสงกรานต์

พบกันได้ที่เก้าอี้สีแดง ประตู 2, 3 ณ สถานีกลางบางซื่อทุกวัน ไม่มีวันหยุด เวลา 09.00-16.00 น.

ทั้งนี้ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อจะเปิดบริการถึงวันที่ 6 เมษายน และปิดบริการช่วงสงกรานต์วันที่ 7-17 เมษายน เปิดอีกครั้งวันที่ 18 เมษายน 2565

สถานเสาวภา โมเดอร์นา

Thai Red Cross Society แจ้งว่า สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “โมเดอร์นา” (ฟรี) ให้บริการฉีดขนาดเต็มโดส (100 ไมโครกรัม) โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ตามเงื่อนไขดังนี้

เข็ม 1 / เข็ม 2 / เข็ม 3

สำหรับผู้ที่มีอายุ 30 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

เข็ม 1

 • ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ใด ๆ มาก่อน จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 2 เข็ม
 • เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 1 ในวันที่ 7, 8, 11, 12 เม.ย. 2565 ฉีดวัคซีนเข็ม 2 ในวันที่ 10 พ.ค. 2565

เข็ม 2

 • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม/เเอสตร้าเซนเนก้า/โมเดอร์นา เป็นเข็มที่ 1 ภายในวันที่ 5 มี.ค. 2565

เข็ม 3

 • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 5 มี.ค. 2565
 • เคยได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม ภายในวันที่ 5 ม.ค. 2565
 • เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ (เข็ม 1 ซิโนแวค และเข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า) หรือ
 • เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ (เข็ม 1 แอสตร้าเซนเนก้า และเข็ม 2 โมเดอร์นา) ภายใน 5 ม.ค. 2565

เข็ม 4

 • สำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป
 • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และเข็ม 3 แอสตร้าเซนเนก้า หรือ
 • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และเข็ม 3 โมเดอร์นา หรือ
 • เคยได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม และเข็ม 3 โมเดอร์นา หรือ
 • เคยได้รับวัคซีน เข็ม 1 ซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค และเข็ม 2, 3 แอสตร้าเซนเนก้า ภายใน 5 ธ.ค. 2564
 • เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 2, 3, 4 ในวันที่ 7, 8, 11, 12 เม.ย. 2565

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “โมเดอร์นา”

 • วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน

เข็ม 1

 • ลงทะเบียนทาง https://qsmi-vaccine.kcmh.or.th/
 • เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 1 ในวันที่ 7, 8, 11, 12 เม.ย. 2565 ฉีดวัคซีนเข็ม 2 ในวันที่ 10 พ.ค. 2565

เข็ม 2, 3, 4

 • ลงทะเบียนทาง https://qsmi-booster.kcmh.or.th/
 • เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 2, 3, 4 ในวันที่ 7, 8, 11, 12 เม.ย. 2565

เงื่อนการฉีดวัคซีน

 • กรุณาเลือกวันและเวลารับวัคซีน กดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน
 • กรุณานำบัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย
 • กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้จะถือว่าสละสิทธิ์
 • สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

นนท์พร้อมพลัส

นนท์พร้อมพลัส เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 3 และ เข็ม 4 ประจำเดือนเมษายน และ พฤษภาคม สำหรับประชาชนทุกสัญชาติ ทุกพื้นที่ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยแต่มีจุดบริการฉีดวัคซีน 2 แห่ง ประกอบด้วย

1. สนามเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ รับบัตรคิว อาคารจอดรถ B ชั้น 3 ครึ่ง ตามไทม์ไลน์ ดังนี้

 • เดือนเมษายน : วันที่ 19 และ 26 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น.
 • เดือนพฤษภาคม : วันที่ 3, 17 และ 24 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น.

2. เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ บุคคลทั่วไปรับบัตรคิว ที่ลานจอดรถชั้น 3 และผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ใช้รถเข็นเข้าประตูทางเข้าห้างท้อปส์ ด้านหลังห้างและขึ้นลิฟต์หรือบันไดเลื่อนมาที่ชั้น 2 รับบัตรคิว ชั้น 2 หน้าจุดฉีดวัคซีน ตามไทม์ไลน์ ดังนี้

 • เดือนเมษายน : วันที่ 22 และ 23 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น.
 • เดือนพฤษภาคม : วันที่ 5, 20 และ 27 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น.

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จ.สมุทรปราการ

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จ.สมุทรปราการ เปิดให้ประชาชนวอร์คอินฉีดวัคซีนเข็ม 4 สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม ไม่น้อยกว่า 4 เดือน (120 วัน)เปิดฉีดทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เวลา 09.30-14.00 น. ที่จุดบริการฉีดวัคซีน ชั้น 3 โซน A อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรนฤบดินทร์

รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้อ “โมเดอร์นา” เป็นเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3 และ 4) ไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 600 โดส โดยมีเงื่อนไขการฉีดวัคซีน ดังนี้

 • มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ตาก
 • คนที่จะฉีดเข็ม 3 ควรฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
 • คนที่จะฉีดเข็ม 4 ควรฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2565
 • หากเคยป่วยโควิด ต้องเว้นระยะห่างหลังหายป่วย อย่างน้อย 1 เดือนขึ้นไป

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 25 เมษายน 2565 ผ่านลิงก์ https://bit.ly/3rBFpFL จัดฉีดที่ศูนย์แสดงสินค้า OTOP หนองน้ำมณีบรรพต (เกาะลอย) ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.

นนท์พร้อม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4 เป็นเข็มกระตุ้น เฉพาะคนไทย ไม่จำกัดพื้นที่พักอาศัย โดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม – 17 พฤษภาคม 2565 ก่อนเวลา 17.00 น. หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน

เงื่อนไขการฉีดวัคซีน

 •  ทุกสูตรที่ฉีดเข็ม 3 มาไม่น้อยกว่า 4 เดือน(ก่อน 18 มกราคม 2565)

จัดฉีดที่ ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 จำนวน 4,000 คน เวลา 10.00 -14.00 น. โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3MPCOQI

ศูนย์ฉีดบางซื่อ

ที่เฟซบุ๊ก CVC กลางบางซื่อ เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็ม 3 และ 4) ยี่ห้อไฟเซอร์ ผ่าน 4 เครือข่ายมือถือ วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. โดยมีเงื่อนไขของแต่ละเข็ม ดังนี้

เข็มที่ 3

 • ผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยได้รับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 90 วัน
 • ผู้มีอายุ 12-18 ปี โดยได้รับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 120 วัน

เข็มที่ 4

 • ผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยได้รับเข็มที่ 3 มาแล้วอย่างน้อย 120 วัน

ช่องทางลงทะเบียน

 1. AIS ลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ www.ais.th/vaccine
 2. TRUE ลงทะเบียนได้ที่ ระบบ USSD กด *707# โทรออก หรือ เว็บไซต์ https://vaccine.trueid.net/
 3. DTAC ลงทะเบียนได้ที่ ดีแทค แอปฯ และ เว็บไซต์ https://app.dtac.co.th/vaccine/index.html
 4. NT ลงทะเบียนได้ที่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ https://covid19vaccine.ntplc.co.th/CVC/home

นอกจากนี้ ยังมีเงื่อนไขเพิ่มเติม

 • สูตรการฉีดและระยะห่างเข็มกระตุ้นเป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
 • ในวันมารับบริการ สามารถเลือกฉีดเข้าชั้นกล้ามเนื้อเต็มโดส / กล้ามเนื้อครึ่งโดส หรือ ฉีดเข้าชั้นผิวหนังได้
 • จองคิวฉีดได้ทั้งคนไทย / ต่างชาติ / ต่างด้าว
 • “คนเดิมบางซื่อ” ศูนย์ฯได้ทยอยนัดอัตโนมัติ โดยสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชั่น “Vaccine บางซื่อ” และมารับบริการตามวันเวลานัดในแอพฯ หรือหลังจากวันนัด
 • ผู้ที่ไม่สะดวกจองคิวผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ สามารถวอล์กอินรับบริการวัคซีนได้โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้าได้เหมือนเดิม แต่จะเพิ่มขั้นตอนรอการลงทะเบียน ซึ่งจะมีระยะเวลารอคอยมากกว่าการจองคิวล่วงหน้าและมาตามวันนัด

ทั้งนี้ จะเริ่มจัดฉีดวัคซีนในวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2565

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ