ลงทะเบียนวัคซีนเข็ม 4 มีที่ไหนบ้าง เช็กเลย !

ฉีดวัคซีน
ภาพจาก CVC กลางบางซื่อ
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 21 มิถุนายน 2565

ช่องทางลงทะเบียนวัคซีนกระตุ้นเข็ม 4 มีที่ไหนบ้าง เช็กที่นี่

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เปิดเผยแผนการให้บริการวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นเข็ม 4 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคเรื้อรัง ดังนี้

 • เข็ม 1-2 ซิโนแวค+ซิโนแวค เข็ม 3 แอสตร้าเซนเนก้า
 • เข็ม 4 แอสตร้าเซนเนก้า/ไฟเซอร์/โมเดอร์นา
 • ระยะห่าง 3 เดือนขึ้นไป หลังเข็ม 3
 • เข็ม 1-2 ซิโนแวค+ซิโนแวค เข็ม 3 ไฟเซอร์
 • เข็ม 4 ไฟเซอร์/โมเดอร์นา
 • ระยะห่าง 3 เดือนขึ้นไป หลังเข็ม 3

“ประชาชาติธุรกิจ” ได้รวบรวมช่องทางลงทะเบียนวัคซีนบูสเตอร์เข็ม 4 ดังนี้

รพ.ราชวิถี

โรงพยาบาลราชวิถี เปิดให้ “ลงทะเบียน” จองฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 1 สำหรับ “เด็ก” ที่มีอายุ 5-11 ขวบ และเด็กที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และเข็มกระตุ้น ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด ผ่านทางเว็บไซต์โรงพยาบาลราชวิถี หรือลงทะเบียนผ่าน QR Code เพื่อลดความแออัดในการรับบริการ

Advertisment

กลุ่มเป้าหมาย

 • ไฟเซอร์เข็มที่ 1 สำหรับเด็กที่มีอายุ 5-11 ขวบ และมีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค
 • ไฟเซอร์เข็มที่ 3 สำหรับผู้ที่เคยรับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าครบ 2 เข็ม ตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป หรือผู้ที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม ครบโดสตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป
 • ไฟเซอร์เข็มที่ 4 สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนเข็มที่ 1 คลิก https://bit.ly/3pM1sHQ
 • ลงทะเบียนเข็มกระตุ้น คลิก https://bit.ly/3s9n1Fj
 • หรือสแกน QR Code ด้านล่าง

สถานที่ฉีดวัคซีน

 • ติดต่อจุดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (ฝั่งลิฟต์ใหม่) โรงพยาบาลราชวิถี

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

Advertisment
 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. บัตรโรงพยาบาล (ถ้ามี)
 3. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด-19

ศูนย์บางซื่อ ทุกเข็ม ทุกวัน

เฟซบุ๊ก CVC กลางบางซื่อ รายงานว่า จากมติที่ประชุมอนุกรรมการสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 แนะนำให้ประชาชนทุกคน ควรได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น อย่างน้อยเข็มที่ 3 เป็นพื้นฐาน และรับเข็มกระตุ้นต่อๆไปทุก 4 เดือน โดยให้เป็นไปตามความสมัครใจ และความจำเป็นอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์นั้น

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ จึงได้ให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด
ทุกเข็ม ตั้งแต่ เข็มที่ 1, 2 และ ตั้งแต่เข็มที่ 3 ขึ้นไป ในรูปแบบ Walk in โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า ให้กับประชาชนอายุ 5 ปีขึ้นไป ทุกคน ทุกสัญชาติ ไม่จำกัดภูมิลำเนา ไม่จำกัดจำนวนวัคซีนต่อวัน

สามารถเลือกรับบริการตามชนิดวัคซีน

 • ประตู 1 วัคซีนโมเดอร์นา : สำหรับผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ประตู 2 วัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วง : สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป (วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า และวัคซีนซิโนแวค แจ้งเจ้าหน้าที่)
 • ประตู 3 วัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้ม : สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี
  ให้บริการเข็มที่ 1 จนถึงวันที่ 19 มิถุนายน เพื่อให้ทันรับเข็มที่ 2 ก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม เปิดทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น.

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จ.สมุทรปราการ

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จ.สมุทรปราการ เปิดให้ประชาชนวอร์คอินฉีดวัคซีนเข็ม 4 สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม ไม่น้อยกว่า 4 เดือน (120 วัน)

เปิดฉีดทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เวลา 09.30-14.00 น. ที่จุดบริการฉีดวัคซีน ชั้น 3 โซน A อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรนฤบดินทร์

นนท์พร้อม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เปิดวอล์กอินฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนทุกสัญชาติ ทุกพื้นที่อยู่อาศัย โดยรับวัคซีนได้ทุกชนิดที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมควบคุมโรค ได้แก่ ซิโนแวค, ไฟเซอร์ และแอสตร้าเซนเนก้า ทุกเข็ม ได้ทุกโรงพยาบาล ไม่ต้องลงทะเบียน (ยกเว้น รพ.พระนั่งเกล้า ต้องลงทะเบียน) โดยมีรายละเอียดแต่ละโรงพยาบาลดังนี้

 • รพ.พระนั่งเกล้า

ฉีดวัคซีนได้ทุกวันศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00-11.30 น. อายุ 12 ปีขึ้นไป วันละ 600 คน และ เด็ก 5-11 ปี วันละ 100 คน

ลงทะเบียน เท่านั้น ปล่อย link ลงทะเบียนทุกวันจันทร์ ผ่านช่องทาง
เพจเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  https://www.facebook.com/Pranangklao/

 • รพ.บางบัวทอง 2

ฉีดวัคซีนได้ทุกวันพุธ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-10.30 น.
วันละ 100 คน

 • รพ.ปากเกร็ด

ฉีดวัคซีนได้ทุกวันพฤหัส ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 -12.00 น
วันละ 500 คน

 • รพ.บางใหญ่

ฉีดวัคซีนได้ทุกวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เริ่มเดือนมิถุนายน 2565 เวลา 08.30-11.30 น วันละ 300 คน

 • รพ.บางกรวย

ฉีดวัคซีนได้ทุกวันจันทร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-12.00 น. วันละ 200 คน

 • รพ.บางบัวทอง

ฉีดวัคซีนได้ทุกวันจันทร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เริ่มเดือนมิถุนายน 2565 เวลา 08.30-12.00 น. วันละ 300 คน

 • รพ.ไทรน้อย

ฉีดวัคซีนได้ทุกวันพฤหัส ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เริ่มเดือนมิถุนายน 2565 เวลา 08.30 -12.00 น. วันละ 200 คน

นนท์พร้อมพลัส

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เปิดให้คนไทยและทุกสัญชาติ ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนในเดือนมิถุนายน 2565 เข็มที่ 3 และ 4 ยี่ห้อ ไฟเซอร์ หรือแอสตร้าเซนเนก้า โดยมีเงื่อนไขการฉีดแต่ละเข็ม ดังนี้

 • เข็มที่ 3 ทุกสูตรที่ฉีดเข็ม 2 มาเเล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ขึ้นไป
 • เข็มที่ 4 ทุกสูตรที่ฉีดเข็ม 3 มาเเล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน ขึ้นไป

โดยสามารถเข้ารับการฉีดตามวัน และสถานที่ ดังต่อไปนี้

 • เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ วันที่ 6, 14 และ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00-15.00 น. รับบัตรคิวที่อาคารจอดรถ B ชั้น 3 ครึ่ง
 • เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ วันที่ 17 และ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00-15.00 น. รับบัตรคิวที่ลานจอดรถชั้น 3
 • เซ็นทรัลเวสต์เกต วันที่ 9, 16 และ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00-15.00 น. รับบัตรคิวที่ลานจอดรถ 2C

ลงทะเบียนได้ที่ https://xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontpp/

โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มบูสเตอร์ สำหรับบุคคลทั่วไปที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม อายุ 15 ปีขึ้นไป เข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทาง https://thg.thonburihospital.com

โรงพยาบาลศิริราช

โรงพยาบาลศิริราช เปิดวอล์กอินฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ในเดือนมิถุนายน 2565 สำหรับประชาชนทั่วไป บุคลากร และญาติของบุคลากร วันละ 1,800 คน ในวันที่ 15, 22, 29 มิถุนายน 2565 ณ หน่วยฉีดวัคซีนโควิด 19 หอประชุมราชแพทยาลัย ระหว่างเวลา 08.30-14.30 น.

โรงพยาบาลตากสิน

โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดวอล์กอินจำนวน 200 คนต่อวัน หรือจองผ่านแอปพลิเคชั่น QueQ จำนวน 200 คนต่อวัน เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน ในวันจันทร์ที่ 6, 13 ,20, 27 และ วันศุกร์ที่ 10, 17, 24 มิถุนายน 2565 ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หยุดนักขัตฤกต์

โรงพยาบาลบางนา

โรงพยาบาลบางนา กรุงเทพมหานคร เปิดวอล์กอินฉีดวัคซีนไฟเซอร์ และแอสตร้าเซนเนก้า ในเดือนมิถุนายน ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน ที่ผ่านมา ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกต์ เวลา 08.00-11.00 น.

อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น)

ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) เปิดให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไป ทุกสัญชาติ โดยเปิดจองผ่านแอปพลิเคชั่น QueQ และวอล์กอินได้ทุกวัน จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00-16.00 น.

สิ่งที่ต้องเตรียมไปในวันฉีดวัคซีน ได้แก่ บัตรประชาชน หรือบัตรที่ยืนยันตัวตนได้, หลักฐานรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 และปากกาส่วนตัว

สถาบันราชานุกูล

สถาบันราชานุกูล เปิดให้บริการฉีดวัคซีนแบบวอล์กอิน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป โดยเปิดรับบัตรคิว วันละ 50 คิว ตั้งแต่เวลา 12.30-14.00 น. โดยมีเงื่อนไขการฉีด ดังนี้

 • วัคซีนไฟเซอร์ (ฝาส้ม) สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี
 • วัคซีนไฟเซอร์ สำหรับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป