ทบ. แจ้งเลื่อนสอบบรรจุนายทหารสัญญาบัตร ปี 2565

ทบ. แจ้งเลื่อนสอบบรรจุนายทหารสัญญาบัตร ปี 2565
ภาพจาก Army Spoke Team

กองทัพบกแจ้งเลื่อนสอบบรรจุนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2565 สอดคล้องสถานการณ์โควิด

วันที่ 21 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า Army Spoke Team เผยว่า ตามที่กองทัพบกเปิดรับสมัครและประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นข้าราชการในกองทัพบกในตําแหน่งต่าง ๆ ประจําปี 2565 และมีกําหนดการสอบภาควิชาการ ในเดือน กุมภาพันธ์ 2565 นี้

โดยแบ่งสนามสอบกระจายไปทั่วประเทศ แต่เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 กองทัพบกจึงขอแจ้งเลื่อนการสอบที่จะเกิดขึ้นในห้วงเวลาดังกล่าว ดังต่อไปนี้

  • การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหาร สัญญาบัตรประจําปีงบประมาณ 2565 (ภาควิชาการ) จากเดิม 23 มกราคม 2565 เลื่อนเป็น 5 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง (หัวหมาก) กรุงเทพ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่จะเข้ารับการสอบคัดเลือกได้ตรวจสอบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมถึงกําหนดการโดยละเอียดของการสอบในขั้นตอนอื่นๆ ได้ที่ https://atc.rta.mi.th (กรมยุทธศึกษาทหารบก) และ https://radd-atc.rta.mi.th (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร) โทร. 02-2414037 และ 02-2414068-9