เปิด 16 จังหวัดประสบวาตภัย “ภาคเหนือ-อีสาน” ช่วง 6-8 มี.ค.

เปิด 16 จังหวัดประสบวาตภัย
ภาพจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานเกิดวาตภัยใน 16 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

วันที่ 8 มีนาคม 2565 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM รายงานว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 6 – 8 มีนาคม 2565 เกิดวาตภัยในพื้นที่ 16 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร พิจิตร ลำปาง สกลนคร ชัยภูมิ สุรินทร์ อุดรธานี กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร มหาสารคาม อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และยโสธร

รวม 31 อำเภอ 62 ตำบล 133 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 793 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ซึ่งปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานตั้งแต่วันที่ 6 – 8 มีนาคม 2565 เกิดวาตภัยในพื้นที่ 16 จังหวัด รวม 31 อำเภอ 62 ตำบล 133 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 793 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต แยกเป็นภาคเหนือ 5 จังหวัด

ได้แก่ เชียงราย เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร พิจิตร ลำปาง รวม 9 อำเภอ 20 ตำบล 60 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 470 ครัวเรือน ดังนี้

1.เชียงราย เกิดวาตภัยใน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอขุนตาล เวียงป่าเป้า รวม 4 ตำบล 11 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 319 ครัวเรือน
2.เพชรบูรณ์ เกิดวาตภัยใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวิเชียรบุรี อำเภอชนแดน อำเภอหนองไผ่ รวม 9 ตำบล 36 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 71 ครัวเรือน
3.กำแพงเพชร เกิดวาตภัยในอำเภอปางศิลาทอง รวม 1 ตำบล 3 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 6 ครัวเรือน
4.พิจิตร เกิดวาตภัยใน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอทับคล้อ อำเภอดงเจริญ รวม 3 อำเภอ 5 ตำบล ประชาชนได้รับผลกระทบ
19 ครัวเรือน
5.ลำปาง เกิดวาตภัยในอำเภอวังเหนือ รวม 3 ตำบล 5 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 55 ครัวเรือน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 จังหวัด

ได้แก่ สกลนคร ชัยภูมิ สุรินทร์ อุดรธานี กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร มหาสารคาม อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และยโสธร รวม 22 อำเภอ 42 ตำบล 73 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 323 ครัวเรือน

1.สกลนคร เกิดวาตภัยในอำเภอวานรนิวาส รวม 4 ตำบล 7 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 15 หมู่บ้าน
2.ชัยภูมิ เกิดวาตภัยใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหนองบัวแดง อำเภอภูเขียว อำเภอซับใหญ่ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ รวม 7 ตำบล
15 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 135 ครัวเรือน
3.สุรินทร์ เกิดวาตภัยใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสังขละ อำเภอบัวเขต อำเภอท่าตูม รวม 3 ตำบล 5 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 22 ครัวเรือน
4.อุดรธานี เกิดวาตภัยในอำเภอศรีธาตุ รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2 ครัวเรือน
5.กาฬสินธุ์ เกิดวาตภัยในอำเภอกุฉินารายณ์ รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1 ครัวเรือน
6.ร้อยเอ็ด เกิดวาตภัยใน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพนมไพร อำเภอโพนทอง รวม 5 ตำบล 10 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 27 ครัวเรือน
7.มุกดาหาร เกิดวาตภัยในอำเภอดอนตาล รวม 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 10 ครัวเรือน
8.มหาสารคาม เกิดวาตภัยใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอพยัคฆภูมิ อำเภอเมืองมหาสารคาม อำเภอแกดำ รวม 9 ตำบล 17 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 93 ครัวเรือน
9.อำนาจเจริญ เกิดวาตภัยในอำเภอเมืองอำนาจเจริญ รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1 ครัวเรือน
10. ศรีสะเกษ เกิดวาตภัยในอำเภอกันทรารมย์ รวม 4 ตำบล 7 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 6 ครัวเรือน
11.ยโสธร เกิดวาตภัยใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอมหาชนะชัย อำเภอเมืองยโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว ประชาชนได้รับผลกระทบ 11 ครัวเรือน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูแลให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ