ในหลวง พระราชินี พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระวันรัต 17 มี.ค.

สมเด็จพระวัณรัต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชินี เสด็จฯ พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระวันรัต 17 มี.ค.

วันที่ 16 มีนาคม 2565 นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ขณะนี้ทาง พศ.ได้ทำหนังสือกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนจากนี้ เป็นเรื่องของทางวัดบวรฯและสำนักพระราชวัง ที่จะว่าไปตามกระบวนการ ส่วน พศ.จะมีหน้าที่อำนวยความสะดวกพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่จะมาร่วมงาน ส่วนพิธีกรรมต่าง ๆ เป็นเรื่องของวัดบวรฯ และทางสำนักพระราชวังที่จะดำเนินการเป็นหลัก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊กวัดบวรนิเวศวิหาร เผยแพร่กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ดังนี้

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. เคลื่อนศพเจ้าประคุณสมเด็จฯ ออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยมายังห้องบำเพ็ญกุศล ชั้นที่ 2 อาคาร 100 ปี เวลา 09.30 น. เปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณร ถวายน้ำสรงศพเจ้าประคุณสมเด็จฯ ที่ห้องบำเพ็ญกุศล ชั้นที่ 2 อาคาร 100 ปี

ขณะที่ประชาชนทั่วไป ถวายน้ำสรงศพเจ้าประคุณสมเด็จฯ หน้าภาพถ่าย ที่ห้องประชุม ชั้นที่ 1 อาคารสภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย ก่อนที่ในเวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

Advertisment

วันที่ 18-23 มีนาคม 2565 ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการสวดพระอภิธรรม ในเวลา 18.00 น.

จากนั้นวันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. ทรงพระกรุณาโปรด บำเพ็ญพระราชกุศล 7 วัน พระราชทานศพ จากนั้นเวลา 18.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม

วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ทรงพระกรุณาโปรด บำเพ็ญพระราชกุศล 7 วัน พระราชทานศพ จากนั้นเวลา 18.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม