โควิดวันนี้ (30 มี.ค.) ศบค.พบป่วยใหม่+ATK พุ่ง 50,786 ราย ตาย 87 คน

(Photo by Mladen ANTONOV / AFP)
อัพเดตข้อมูลล่าสุด วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 08.48 น.

ศบค.และ EOC กระทรวงสาธารณสุขรายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ (30 มี.ค.) เพิ่ม 25,389 ราย เสียชีวิตอีก 87 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,727 ราย ผลตรวจ ATK บวกเพิ่ม 25,397 ราย ยอดรวม 50,786 ราย

วันที่ 30 มีนาคม 2565 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ของรัฐบาล และศูนย์ EOC กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานข้อมูลเบื้องต้น สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 25,389 ราย จำแนกเป็น

  • ผู้ป่วยจากในประเทศ 25,342 ราย
  • ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 47 ราย
  • ผู้ป่วยสะสม 1,377,352 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

วันนี้มีหายป่วยกลับบ้าน 26,084 ราย หายป่วยสะสม 1,162,876 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 244,372 ราย เสียชีวิต 87 ราย

ส่วนจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,727 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 22 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 28.7

ทางด้านกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขรายงานผลตรวจ ATK วันนี้ว่า พบผู้ติดเชื้อเข้าข่ายเพิ่มอีก 25,397 ราย รวมสะสม 1,068,476 ราย ร้อยละของการตรวจพบเชื้ออยู่ที่ 29.03%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหากรวมยอดผู้ป่วยโควิดใหม่กับผลตรวจ ATK ตัวเลขรวมผู้ป่วยโควิดวันนี้จะอยู่ที่ 50,786 ราย

สำหรับผู้ป่วยกำลังรักษาตัวในโรงพยาบาลมีจำนวน 244,372 ราย อยู่ในโรงพยาบาล 59,826 ราย  อยู่ในโรงพยาบาลสนามและอื่นๆ 184,546 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยปอดอักเสบจำนวน 1,727 ราย และต้องใส่เครื่องช่วยหายใจจำนวน 679 ราย.

สรุปยอดผู้ติดเชื้อ-เสียชีวิตย้อนหลังตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565
วันที่ 1 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 20,420 ราย : เสียชีวิต 43 ราย
วันที่ 2 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 22,197 ราย : เสียชีวิต 45 ราย
วันที่ 3 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 23,618 ราย : เสียชีวิต 49 ราย
วันที่ 4 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 23,834 ราย : เสียชีวิต 54 ราย
วันที่ 5 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 22,818 ราย : เสียชีวิต 52 ราย
วันที่ 6 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 21,881 ราย : เสียชีวิต 59 ราย
วันที่ 7 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 21,162 ราย : เสียชีวิต 65 ราย
วันที่ 8 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 18,943 ราย : เสียชีวิต 69 ราย
วันที่ 9 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 22,073 ราย : เสียชีวิต 69 ราย
วันที่ 10 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 22,984 ราย : เสียชีวิต 74 ราย
วันที่ 11 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 24,792 ราย : เสียชีวิต 63 ราย
วันที่ 12 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 24,592 ราย : เสียชีวิต 68 ราย
วันที่ 13 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 23,584 ราย : เสียชีวิต 66 ราย
วันที่ 14 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 22,130 ราย : เสียชีวิต 69 ราย
วันที่ 15 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 19,742 ราย : เสียชีวิต 70 ราย
วันที่ 16 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 23,945 ราย : เสียชีวิต 70 ราย
วันที่ 17 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 25,456 ราย : เสียชีวิต 77 ราย
วันที่ 18 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 27,071 ราย : เสียชีวิต 80 ราย
วันที่ 19 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 25,804 ราย : เสียชีวิต 87 ราย
วันที่ 20 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 24,996 ราย : เสียชีวิต 84 ราย
วันที่ 21 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 23,441 ราย : เสียชีวิต 88 ราย
วันที่ 22 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 21,382 ราย : เสียชีวิต 83 ราย
วันที่ 23 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 25,164 ราย : เสียชีวิต 80 ราย
วันที่ 24 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 27,024 ราย : เสียชีวิต 82 ราย
วันที่ 25 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 26,050 ราย : เสียชีวิต 69 ราย
วันที่ 26 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 26,234 ราย : เสียชีวิต 67 ราย
วันที่ 27 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 25,821 ราย : เสียชีวิต 84 ราย
วันที่ 28 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 24,635 ราย : เสียชีวิต 81 ราย
วันที่ 29 มีนาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 21,678 ราย :  เสียชีวิต 78 ราย