สงกรานต์ ขนส่งลดค่าโดยสาร 20% ตั้งแต่ 11-17 เม.ย.นี้

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดงานรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการ “ชีวิตวิถีใหม่ สงกรานต์ปลอดอุบัติเหตุ – ปลอดโควิด 19” ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)

วันที่ 8 เมษายน 2565 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนโครงการ “ชีวิตวิถีใหม่ สงกรานต์ปลอดอุบัติเหตุ – ปลอดโควิด 19” จัดโดยมูลนิธิเมาไม่ขับร่วมกับบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับ ภาครัฐ และภาคเอกชน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ กระทรวงคมนาคมได้กำหนดนโยบายอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยในการบริการขนส่งสาธารณะและบนโครงข่ายคมนาคมอย่างบูรณาการ รวมถึงดูแลการเดินทางตามมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยยึดหลัก

“ลดอุบัติเหตุสงกรานต์ ปลอดโควิด-19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน สวมหน้ากากอนามัย มีสติไม่ประมาท” จึงได้มอบนโยบายและสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เตรียมความพร้อม กำกับดูแลการให้บริการ มาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงได้บริหารมิติด้านการจราจรตามมาตรการ “คนบ้านใกล้เดินทางออกจากกรุงเทพฯ ทีหลัง และเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ ก่อน”

โดยขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เพื่อกระจายการเดินทางและเหลื่อมเวลาการเดินทางในเส้นทางเข้า – ออกกรุงเทพฯ โดยขอความร่วมมือดังนี้

ขอให้กลุ่มเดินทางใกล้ (ในรัศมี 200 – 300 กิโลเมตรจากกรุงเทพฯ) ให้เดินทางออกทีหลัง – กลับไว โดยเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2565 และกลับเข้ากรุงเทพฯ ในวันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2565

สำหรับคนบ้านไกลขอให้เดินทางออกไว – กลับทีหลัง โดยเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ในช่วงวันอังคารถึงวันพุธที่ 12 – 13 เมษายน 2565 และกลับเข้ากรุงเทพฯ ในช่วงวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ที่ 16 – 17 เมษายน 2565ซึ่งได้มีการประสานขอความร่วมมือผู้ประกอบการลดค่าธรรมเนียมการเดินทางของรถโดยสารประจำทางลง 20% ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 และลดค่าอัตราค่าเช่าเหมาของรถโดยสารไม่ประจำทางเหลือ 4,999 บาทต่อวัน ระหว่างวันที่ 6 – 12 เมษายน 2565

นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมได้เน้นย้ำให้ความสำคัญกับการให้บริการขนส่งสาธารณะอย่างปลอดภัย โดยจะต้องกำกับดูแลทั้งในส่วนของตัวรถที่นำมาให้บริการให้มีสภาพที่มั่นคงแข็งแรงครบถ้วน มีความพร้อมต่อการให้บริการ รวมถึงในส่วนของพนักงานขับรถที่จะต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน มีสภาพร่างกายสมบูรณ์ มีการพักผ่อนเพียงพอ ปราศจากแอลกอฮอล์และสารเสพติด

สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้โดยสารขอให้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการตรวจสอบความพร้อมทั้งของรถและผู้ขับขี่ก่อนการเดินทาง และขับขี่มีอย่างมีน้ำใจ รักษากฎจราจรอย่างเคร่งครัด และใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เช่น เข็มขัดนิรภัย หรือหมวกนิรภัยตลอดการเดินทาง และที่สำคัญคือ เมาไม่ขับ โทร.ไม่ขับ และง่วงต้องพัก

นอกจากนี้ ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเข้มงวดโดยเฉพาะผู้โดยสารที่เดินทางมายังสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดย บขส.ได้เตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับบริการประชาชน

สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 แจกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ สติ๊กเกอร์ ของที่ระลึก แผ่นพับและคู่มือการเดินทางสงกรานต์อย่างไรให้ปลอดภัยและอันตรายจากการเมาแล้วขับ

รวมไปถึงมีการจัดเสวนา “ฉลองสงกรานต์อย่างไรไม่ให้ตกเป็นเหยื่อจากอุบัติเหตุ” โดยมีเหยื่อเมาแล้วขับมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เนื่องจากสถิติอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ 2564 พบว่าสาเหตุหลักมาจากการเมาแล้วขับ ขับรถเร็ว ง่วงแล้วขับ ขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด ไม่สวมหมวกกันน็อก และการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร เป็นต้น


ทั้งนี้ ประชาชนผู้ใช้ทางสามารถติดตามการจราจร แจ้งเหตุ และติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริการสายด่วนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ดังนี้ ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม 1356 กรมการขนส่งทางบก 1584 กรมทางหลวง 1586 กรมทางหลวงชนบท 1146 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 1543 และกรมเจ้าท่า 1199

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ