ทางหลวงสรุปสงกรานต์ปี’65 รถเดินทาง 6.8 ล้านคัน ไม่มีผู้เสียชีวิตบนมอเตอร์เวย์

มอเตอร์เวย์

กรมทางหลวงสรุปสงกรานต์ปี 2565 รถเดินทาง 6.8 ล้านคัน ไม่มีผู้เสียชีวิตบนมอเตอร์เวย์

วันที่ 19 เมษายน 2565 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 มีจำนวนปริมาณจราจรเข้าและออกจากกรุงเทพมหานครบนทางหลวงสายหลักและมอเตอร์เวย์ รวมทั้งสิ้น 6,873,404 คัน

แบ่งเป็นฝั่งขาออก จำนวน 3,365,330 คัน แยกเป็นทางหลวงหมายเลข 32 (บางปะอิน) จำนวน 456,004 คัน ทางหลวงหมายเลข 347 (บางปะอิน) จำนวน 100,520 คัน ทางหลวงหมายเลข 340 (บางบัวทอง) จำนวน 280,076 คัน ทางหลวงหมายเลข 4 (นครชัยศรี) จำนวน 326,252 คัน ทางหลวงหมายเลข 35 (สมุทรสาคร) จำนวน 402,935 คัน

Advertisement

ทางหลวงหมายเลข 1 (วังน้อย) จำนวน 476,689 คัน ทางหลวงหมายเลข 305 (องค์รักษ์) จำนวน 156,543 คัน ทางหลวงหมายเลข 304 (มีนบุรี) จำนวน 204,881 คัน ทางหลวงหมายเลข 34 (สมุทรปราการ) จำนวน 556,852 คัน และทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (ด่านลาดกระบัง) จำนวน 404,578 คัน

สำหรับฝั่งขาเข้า มีจำนวน 3,508,074 คัน แยกเป็นทางหลวงหมายเลข 32 (บางปะอิน) จำนวน 477,006 คัน ทางหลวงหมายเลข 347 (บางปะอิน) จำนวน 148,325 คัน ทางหลวงหมายเลข 340 (บางบัวทอง) จำนวน 271,518 คัน ทางหลวงหมายเลข 4 (นครชัยศรี) จำนวน 426,267 คัน ทางหลวงหมายเลข 35 (สมุทรสาคร) จำนวน 350,542 คัน

ทางหลวงหมายเลข 1 (วังน้อย) จำนวน 486,988 คัน ทางหลวงหมายเลข 305 (องค์รักษ์) จำนวน 162,264 คัน ทางหลวงหมายเลข 304 (มีนบุรี) จำนวน 217,568 คัน ทางหลวงหมายเลข 34 (สมุทรปราการ) จำนวน 544,689 คัน และทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (ด่านลาดกระบัง) จำนวน 422,907 คัน

Advertisement

อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่กรมทางหลวงได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางสำหรับมอเตอร์เวย์ในระหว่างวันที่ 12-18 เมษายน 2565 ระยะเวลา 7 วัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทางนั้น กรมทางหลวงได้ทำการสรุปปริมาณการจราจรในช่วงดังกล่าวพบว่า มีจำนวนรถทุกประเภทที่วิ่งผ่านด่านบนมอเตอร์เวย์ทั้งสิ้นจำนวน 4,518,129 คัน คิดเป็นจำนวนเงินที่ลดภาระรายจ่ายให้แก่ผู้ใช้ทางทั้งสิ้น 163,925,352 บาท

แบ่งเป็นทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพฯ-ชลบุรี-พัทยา-มาบตาพุด จำนวน 1,797,187 คัน คิดเป็น 85,421,649 บาท ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 บางปะอิน-บางพลี จำนวน 2,127,980 คัน คิดเป็น 67,468,680 บาท และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 พระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน จำนวน 592,962 คัน คิดเป็น 11,035,023 บาท นอกจากนี้ ได้ให้ความช่วยเหลือ/ให้บริการงานซ่อมฉุกเฉินบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ 9 ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2565 รวมทั้งสิ้นจำนวน 847 ครั้ง โดยไม่มีผู้เสียชีวิตบนมอเตอร์เวย์ทั้งสองเส้นทางดังกล่าว

สำหรับการเปิดบริการวิ่งฟรีชั่วคราวบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ช่วงปากช่อง-สีคิ้ว-ขามทะเลสอ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์พบว่า ระหว่างวันที่ 11-14 เมษายน 2565 ที่เปิดให้บริการขาออกจากกรุงเทพมหานคร มีรถใช้บริการ รวมทั้งสิ้น 57,115 คัน สามารถแบ่งเบาปริมาณจราจรขาออกบนถนนมิตรภาพช่วงลำตะคองได้ 21% และระหว่างวันที่ 15-18 เมษายน 2565 ที่เปิดให้บริการขาเข้ากรุงเทพมหานคร มีรถใช้บริการทั้งสิ้น 78,256 คัน สามารถแบ่งเบาปริมาณจราจรขาเข้าบนถนนมิตรภาพช่วงลำตะคองได้ 25%

Advertisement

นอกจากนี้ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 ได้ให้บริการประชาชนในการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ อาทิ การขอคำแนะนำเส้นทางการเดินทาง สอบถามสภาพการจราจร สอบถามระยะเวลาในการเดินทาง แจ้งเหตุรถเสีย และขอความช่วยเหลือเรื่องต่าง ๆ เป็นต้น โดยตั้งแต่วันที่ 8-18 เมษายน 2565 พบว่า มีปริมาณสายเรียกเข้า จำนวน 11,564 ครั้ง สายเรียกเข้ามากที่สุดในช่วงเวลา 08.00-16.00 น. จำนวน 6,642 ครั้ง