ราชกิจจาฯ ประกาศลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล มีผล 21 พ.ค. นี้

ราชกิจจานุเบกษาฯ-ประกาศราชกิจจาฯ

ราชกิจจาฯ ประกาศลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล มีผล 21 พ.ค. นี้

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎกระทรวง เรื่องการกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ฉบับที่ 22 พ.ศ. 2565อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้


อ่านประกาศฉบับเต็ม

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ