กรมบัญชีกลาง ให้ผู้ป่วยโรคนิวโรมัยอิลัยติส ออฟติกา เบิกจ่ายตรงได้

กุลยา ตันติเตมิท

กรมบัญชีกลางร่วมกับสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย กำหนดสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม สำหรับยา Rituximab เพื่อใช้ในการรักษาโรคนิวโรมัยอิลัยติส ออฟติกา เพื่อให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวเข้าถึงการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่ม 15 มิถุนายน 2565

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางร่วมกับสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยได้กำหนดสิทธิประโยชน์ โดยการเพิ่มข้อบ่งชี้ของยา Rituximab อีก 1 ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยโรคนิวโรมัยอิลัยติส ออฟติกา ทำให้ยาดังกล่าวสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น 13 ข้อบ่งชี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลตามความเหมาะสม จำเป็น และปลอดภัย ซึ่งจะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ หากแพทย์ผู้ทำการรักษามีแผนการใช้ยา Rituximab เพื่อรักษาโรคนิวโรมัยอิลัยติส ออฟติกา ตามเงื่อนไขข้อบ่งชี้ที่กำหนด ให้สถานพยาบาลดำเนินการลงทะเบียนเพื่อขออนุมัติการใช้ยา ในระบบ Biologic agents และส่งเบิกในระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น“หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยโรคดังกล่าว จะเริ่มมีผลใช้บังคับสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเพื่อให้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ”

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2127 7000 ต่อ 6850 และ 6851 ในวันและเวลาราชการ สำหรับรายการยาที่กรมบัญชีกลางกำหนดหลักเกณฑ์ไว้เป็นการเฉพาะ สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ รักษาพยาบาล ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล กฎหมายระเบียบและหนังสือเวียน (สวัสดิการรักษาพยาบาล)

สำหรับ โรคปลอกประสาทอักเสบ (demyelinating disease) ของระบบประสาทส่วนกลาง ข้อมูลจาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ระบุว่า เป็นโรคที่มีการอักเสบของปลอกประสาทที่หุ้มเส้นประสาทในสมอง เส้นประสาทตา และไขสันหลัง โดยปลอกประสาทมีหน้าที่สำคัญในการนำกระแสประสาท เมื่อมีการอักเสบของปลอกประสาทส่งผลให้การนำกระแสประสาทของอวัยวะนั้นผิดปกติ ทำให้เกิดอาการและอาการแสดงของโรค เช่น เส้นประสาทตาอักเสบทำให้มีอาการตามัว มองไม่ชัด หรือ ไขสันหลังอักเสบทำให้มีอาการแขนขาชาหรืออ่อนแรง เป็นต้น

โรคปลอกประสาทอักเสบของระบบประสาทส่วนกลาง ชนิดที่พบบ่อยมี 2 โรค ได้แก่ มัลติเพิลสเคอโรสิสหรือเอ็มเอส (multiple sclerosis หรือ MS) และนิวโรมัยอิลัยติสออฟติกาหรือเอ็นเอ็มโอ (neuromyelitis optica หรือ NMO) ชื่อเรียกเฉพาะในภาษาไทยของโรคมัลติเพิลสเคลอโรสิส คือ โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง ขอเรียก 2 โรคนี้โดยย่อว่า โรคเอ็มเอสและโรคเอ็นเอ็มโอ ทั้งสองโรคมีลักษณะอาการและอาการแสดงคล้ายกัน แต่มีความแตกต่างกันในส่วนของสาเหตุ กลไกการเกิดโรค รวมถึงการรักษา ซึ่งในปัจจุบันทั้งสองโรคสามารถรักษาได้ จึงควรวินิจฉัยแยกโรคให้ถูกต้อง เพื่อการรักษาในระยะยาว


กรมบัญชีกลางให้ผู้ป่วยโรคนิวโรมัยอิลัยติส ออฟติกา เบิกจ่ายตรงได้ เริ่ม 15 มิ.ย.65


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ