14 บริษัทร่วมคัดเลือกเป็นผู้ร่วมลงทุนรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี

รถไฟฟ้าสายสีส้ม

14 บริษัทร่วมคัดเลือกเป็นผู้ร่วมลงทุน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์)

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ตามที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมคัดเลือกเป็นผู้ร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) และได้เปิดขายเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน (Request for Proposal Documents : RFP) ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม-10 มิถุนายน 2565

ทั้งนี้ มีผู้ที่สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคารวมจำนวนทั้งสิ้น 14 ราย ดังนี้

 1. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 2. บริษัท ซิโน–ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
 3. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
 4. บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 5. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
 6. China Harbour Engineering Company Limited
 7. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 8. โตคิว คอนสตรัคชั่น คัมพานี ลิมิเต็ด
 9. Incheon Transit Corporation
 10. บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
 11. บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 12. RH International (Singapore) Corporation PTE. LTD.
 13. Kumagai Gumi Co., LTd.
 14. บริษัท ซีเมนต์ โมบิลิตี้ จำกัด

สำหรับขั้นตอนต่อไป รฟม.มีกำหนดการจัดประชุมชี้แจงการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุน โครงการรถไฟฟ้า สายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เพื่อชี้แจงรายละเอียดแก่เอกชนผู้ซื้อเอกสารข้อเสนอฯ ถึงประเด็นที่ควรทราบเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการหรืองานในสัญญา รวมถึงการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำเอกสารข้อเสนอฯ สำหรับการร่วมลงทุนก่อสร้างงานโยธา การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบำรุงรักษาต่อไป


ทั้งนี้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มีแนวเส้นทางเชื่อมระหว่างกรุงเทพมหานคร ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ระยะทาง 35.9 กิโลเมตร แบ่งเป็นส่วนตะวันออก (ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี) ระยะทาง 22.5 กิโลเมตร จำนวน 17 สถานี (สถานีใต้ดิน 10 สถานี และ สถานียกระดับ 7 สถานี) และส่วนตะวันตก (ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมฯ) ระยะทาง 13.4 กิโลเมตร จำนวน 11 สถานี (สถานีใต้ดินตลอดสาย)