ทางหลวงชนบทบำรุงถนนสาย นศ. 4006 นครศรีธรรมราช งบฯ 15.497 ล้านแล้วเสร็จ

ทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท บำรุงถนนสาย นศ.4006 จ.นครศรีธรรมราช เสร็จสมบูรณ์ สนับสนุนเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ยกระดับมาตรฐานทางเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช ดำเนินโครงการงานบำรุงถนนสาย นศ.4006 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4015-บ้านสวนอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งได้ดำเนินการเสริมผิวลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ระยะทาง 4.710 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน 15.497 ล้านบาท

โดยสายทางดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร ส่งเสริมการเดินทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตในการเดินทางให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม