กทม.เปิดฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเข็ม 3-4 เริ่ม 24 มิ.ย. เช็กเงื่อนไข

โมเดอร์นา
REUTERS/Carlos Osorio/File Photo GLOBAL BUSINESS WEEK AHEAD

กทม. เปิดบริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็ม 3-4 เริ่ม 24 มิ.ย. 65 จองผ่านแอป QueQ หรือวอล์กอิน 

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร แจ้งให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็มที่ 3 และเข็มที่ 4 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกสัญชาติ วันละ 150 คนต่อวัน ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด

ผู้ที่ต้องการเข้ารับการฉีดวัคซีนสามารถจองผ่านแอปพลิเคชั่น QueQ หรือวอล์กอิน ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

จองฉีดวัคซีนผ่านแอป QueQ

สำหรับขั้นตอนการจองฉีดวัคซีนผ่านแอป QueQ มีดังนี้

  1. เข้าแอป QueQ
  2. เลือกเมนู “ศูนย์ฉีดวัคซีน กทม.”
  3. เลือกเมนู “ศูนย์ฉีดวัคซีน”
  4. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน
  5. เลือกวันที่ที่ต้องเข้ารับการฉีดวัคซีน
  6. เลือกเวลาที่ต้องเข้ารับการฉีดวัคซีน
  7. แสดงบัตรคิวต่อเจ้าหน้าที่