กกพ. ผุดโครงการรับฟังความคิดเห็นประชาชน เรื่องเก็บค่า Ft ครั้งแรก

ค่าไฟ

กกพ.เริ่มครั้งแรก รับฟังความคิดเห็น 3 แนวทาง เรียกเก็บค่า Ft  เริ่มที่ราคา 93.43 สตางค์/หน่วย

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 สืบเนื่องจากวานนี้ ประชาชาติธุรกิจรายงานว่า แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ.อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวน และปรับเพิ่มค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่าเอฟที) ในงวดใหม่เดือน ก.ย.-ธ.ค.2565 ซึ่งมีแนวโน้มพุ่งสูงถึง 90-100 สตางค์ต่อหน่วย และอาจทำให้ค่าไฟฟ้าต้องปรับเพิ่มสูงขึ้นถึงเกือบ 5 บาทต่อหน่วย ในช่วง 4 เดือนที่เหลือของปีนี้ จากงวดเดือนพ.ค.-ส.ค.อยู่ที่ 4 บาทต่อหน่วย

กกพ. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็น แนวทางการพิจารณาค่า Ft งวด ก.ย.-ธ.ค. 2565 ผ่าน www.erc.or.th ซึ่งถือว่านี่เป็นครั้งแรกที่ กพพ. เปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน โดยมีทั้งหมด 3 แนวทาง

3 แนวทางรับฟังความคิดเห็นการเรียกเก็บค่า Ft

  1. เรียกเก็บ 93.43 สตางค์/หน่วย
    เพิ่มขึ้นตามต้นทุนค่าเชื้อเพลิง (FAC) ช่วงกันยายน ถึง ธันวาคม 2565 ที่เกิดขึ้นจริง
  2. เรียกเก็บ 139.13 สตางค์/หน่วย
    เพิ่มขึ้นตามต้นทุนค่าเชื้อเพลิง (FAC) ช่วงกันยายน ถึง ธันวาคม 2565 ที่เกิดขึ้นจริง บวกกับ ยอดต้นทุนค่าไฟสะสมงวดที่ผ่านมา (AF) ที่กฟผ. รับภาระ 83,010 ล้านบาท เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าภายใน 1 ปีเพื่อคืน กฟผ. ทยอยปรับ 3 งวด (งวดละ 45.70 สตางค์)
  3. เรียกเก็บ 116.28 สตางค์/หน่วย
    เพิ่มขึ้นตามต้นทุนค่าเชื้อเพลิง (FAC) ช่วงกันยายน ถึง ธันวาคม 2565 ที่เกิดขึ้นจริง บวกกับ ยอดต้นทุนค่าไฟสะสมงวดที่ผ่านมา (AF) ที่กฟผ. รับภาระ 83,010 ล้านบาท เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าภายใน 2 ปีเพื่อคืน กฟผ. ทยอยปรับ 6 งวด (งวดละ 22.85สตางค์)

ทั้งนี้ หน้าเว็บไซต์รายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่าเอฟที) ไม่สามารถเปิดดูรายละเอียดได้

กกพ. ค่าเอฟที
ภาพจาก เว็บไซต์ erc.or.th