โควิดวันนี้ (19 ก.ค.) ศบค.พบป่วยใหม่รักษาตัวใน รพ. 2,125 ราย ตาย 18 ราย

โควิด ATK
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด เวลา 10.45 น.

ศบค. รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ (19 ก.ค.) รักษาตัวใน รพ. จำนวน 2,125 ราย เสียชีวิต 18 ราย

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ของรัฐบาล รายงานข้อมูลเบื้องต้น สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันว่า พบผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 2,125 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 2,125 ราย ไม่มีผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ ผู้ป่วยสะสม 2,339,533 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

หายป่วยกลับบ้าน 2,501 ราย หายป่วยสะสม 2,341,102 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 22,341 ราย เสียชีวิต 18 ราย เสียชีวิตสะสม 9,333 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 803 ราย

เนื่องจากตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นมา มีการปรับระบบรายงาน โดยรายงานเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล จึงทำให้รายงานยอดผู้ป่วยสะสม มีจำนวนที่น้อยกว่ายอดผู้หายป่วยสะสม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,354 ราย : เสียชีวิต 16 ราย
วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,508 ราย : เสียชีวิต 17 ราย
วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,328 ราย : เสียชีวิต 19 ราย
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,995 ราย : เสียชีวิต 18 ราย
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,917 ราย : เสียชีวิต 18 ราย
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,428 ราย : เสียชีวิต 22 ราย
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,366 ราย : เสียชีวิต 20 ราย
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,144 ราย : เสียชีวิต 20 ราย
วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,084 ราย : เสียชีวิต 15 ราย
วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,004 ราย : เสียชีวิต 22 ราย
วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,811 ราย : เสียชีวิต 24 ราย
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,679 ราย : เสียชีวิต 23 ราย
วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,391 ราย : เสียชีวิต 25 ราย
วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,257 ราย : เสียชีวิต 28 ราย
วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,795 ราย : เสียชีวิต 23 ราย
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 : ผู้ติดเชื้อ 2,025 ราย : เสียชีวิต 20 ราย
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 : ผู้ติดเชื้อ 2,028 ราย : เสียชีวิต 18 ราย
วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 : ผู้ติดเชื้อ 1,814 ราย : เสียชีวิต 17 ราย

กรมควบคุมโรครายงานเพิ่มเติมว่า ผู้ติดเชื้อนอกโรงพยาบาล (ATK+) สัปดาห์ที่ 27 ระหว่าง 10-16 กรกฎาคม 2565 อยู่ที่ 143,827 ราย ส่วนผู้ที่กำลังรักษา 22,341 ราย จำแนกเป็น อยู่ในโรงพยาบาล 11,192 ราย อยู่ในโรงพยาบาลสนาม 11,149 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ 803 ราย และผู้ป่วยใช้ท่อช่วยหายใจ 378 ราย