สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep15 “ชุมชนเกาะกลาง คลองเตย” รู้รักสามัคคี ร่วมพัฒนาชุมชน บนวิถีความพอเพียง (ตอนที่ 2)

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep15 “ชุมชนเกาะกลาง คลองเตย”  รู้รักสามัคคี  ร่วมพัฒนาชุมชน บนวิถีความพอเพียง (ตอนที่ 2)

ปัญหายาเสพติด เป็นกุญแจดอกสำคัญที่ทำให้ชุมชนแห่งนี้ลุกขึ้นมาจัดการตัวเอง กลับมาพูดคุยกันใหม่ว่าจะอยู่กันแบบไหน โดย

การเปิดเวทีชาวบ้านถกถึงปัญหาที่เกิดมันเป็นปัญหาของใคร ใครเป็นคนสร้าง  เพื่อวางแนวทาง และพูดคุยวางกฏระเบียบร่วมกันว่าจะอยู่กันแบบไหน 

Advertisement

และอะไรคือกุญแจสำคัญในการปลดล็อคปัญหาที่ชุมชนแห่งนี้เผชิญ ร่วมหาคำตอบได้ในสารคดีเสียงจากแผ่นดิน