สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 – EP.8 : เลี้ยงแพะ เพาะไก่ขาย แปรรูปไม้จำหน่าย ที่กลุ่มอาชีพบ้านบางเอียง

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 – EP.8 : เลี้ยงแพะ เพาะไก่ขาย แปรรูปไม้จำหน่าย ที่กลุ่มอาชีพบ้านบางเอียง

#บ้านบางเอียง #กลุ่มออมทรัพย์ #เสียงจากแผ่นดิน #พังงา #มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ #ข่าวสด