สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6 EP.21 ตอน : สวนเกษตรผสมผสาน ร.ร. ตชด. บ้านแพรกตะคร้อ จ.ประจวบคีรีขันธ์

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6 EP.21 ตอน : สวนเกษตรผสมผสาน ร.ร. ตชด. บ้านแพรกตะคร้อ
ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ห้องเรียนธรรมชาติ สร้างคน สร้างโอกาส

จากปัญหา “ทุพโภชนาการ” ของเด็กและเยาวชนที่เกิดในครอบครัวที่ไม่สามารถผลิตอาหารได้เพียงพอต่อความต้องการ ขาดแคลนสารอาหารที่มีคุณภาพ ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยทำให้เด็กไม่สามารถมีพัฒนาการด้านอื่น ๆ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้มีโอกาสด้านศึกษาและความเป็นอยู่ที่ดี

ทรงริเริ่ม “แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” ที่ครอบคลุมทั้งด้านการเกษตร สุขภาพอนามัย การศึกษา สหกรณ์การงานอาชีพ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนวัฒนธรรมท้องถิ่น
จึงทรงมีพระราชดำริให้ทดลองทำโครงการอาหารกลางวันผักสวนครัวเมื่อ ปี พ.ศ. 2523 ภายใต้ชื่อ “โครงการอาหารเพื่อเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” โดยทรงทำเป็นโครงการทดลองในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ๓ แห่ง

ติดตามสารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6 EP.21 ตอน : สวนเกษตรผสมผสาน ร.ร. ตชด. บ้านแพรกตะคร้อ
ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ห้องเรียนธรรมชาติ สร้างคน สร้างโอกาส

#เสียงจากแผ่นดิน #มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ #เชื่อมั่นเศรษฐกิจพอเพียง #โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ #ประจวบคีรีขันธ์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ