สารคดีเสียงจากแผ่นดิน Ss.5-EP.10 “ศูนย์ข้าวชุมชน” ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา รวมกลุ่มผลิตหวัง ดันข้าวตันละแสน”

จากปัญหาการผลิตข้าวที่ไม่ได้คุณภาพ สู่การรวมกลุ่มผลิต ดันราคาข้าวได้ถึงตันละ 100,000 บาท

#โรงเรียนชาวนา #ทำนา #เสียงจากแผ่นดิน #ควนรู #สงขลา #มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ #กรมการข้าว #ข่าวสด

Previous articleโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า-เหรียญรัตนาภรณ์ รวม 4 ราย
Next articleสรุปมูลค่าซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 10 มิ.ย. 2562