สารคดี “เสียงจากแผ่นดิน” ตอน 9 “บ้านน้ำเกี๋ยน” ชุมชนชีววิถี สูตรสำเร็จสู่ความยั่งยืน

สารคดี “เสียงจากแผ่นดิน” ตอน 9 “บ้านน้ำเกี๋ยน” ชุมชนชีววิถี สูตรสำเร็จสู่ความยั่งยืน ชุมชนที่เกือบล่มสลายจากปัญหาหลากหลายที่รุมเร้า ..แต่วันนี้สามารถพลิกฟื้นคืนชีวิตให้กับคนในชุมชน โดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆ คือการลดรายจ่าย ลด-เลิกใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน หันมาใช้สมุนไพรที่มีในชุมชนผสมผสานกับภูมิปัญญาชาวบ้าน ก่อเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP คุณภาพต่างๆ มากมาย